معاون جدید سیما و امیدها و آرمان ها، از رویا تا واقعیت

معاون جدید سیما و امیدها و آرمان ها، از رؤیا تا واقعیت | جبارآذین | سرزمین هنر | تلویزیون | تغییرات جدید سیما در آستانه تغییر احتمالی  ریاست سازمان صداوسیما سبب شده تا سه گروه به این تغییرات، به ویژه تغییر معاونت سیما، امیدها بندند.

گروه نخست، برخی میز نشینان وکارچاق کن ها و معامله گران تلویزیون و رفقای همسفره آنها درخارج این سازمان هستند که مشغول دوختن کیسه های تازه برای تداوم حیف و میل بیت المال اند.

طیف دیگرخوش خیالان هستند که جلوتر از نوک بینی خود را نمی بینند و گمان می کنند با تعویض معاون،صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری و رفیق نواز به گلستان تبدیل می شود.

گروه،سوم زخم خوردگان مناسبات نادرست و زد و بندهای ناپسند و غلط های نامدیران و وابستگان قومی و مالی و کاری آنها هستند که تصورمی کنند، معاون جدید می تواند بدون اجازه صدا و سیما گردانها آب بخورد و دست به اصلاحات اساسی در سیمای نا زیبا بزند.

گروه های یادشده از چند نکته اساسی غافل اند:

نخست اینکه، آنچه با عنوان تغییر در سیما رخداده است، تغییر نیست که جابجایی مهره ها است. دوم اینکه: ازنگاه و سلیقه آقایان، تاریخ مصرف جناب آقای علی عسگری به پایان رسیده است و او باید در جایی دیگر خدمت کند!

ازهمین رو او پیش از کوچ ازصدا وسیما،درحال چینش مهره های مورد اطمینان خود برای فردای مبادا است.

سوم:خانه صداوسیما، به خصوص سیما و بازار مکاره آن سیمافیلم، از پای بست ویران است، چراکه ساختار و مناسبات و نوع مدیریت آن فرسوده است،لذا با تعویض مهره ها، هیچ اتفاق مبارکی در سازمان یاد شده روی نخواهدداد.

نکته آخراینکه، مجریان سیاست های سیما هرکس و با هر توانمندی باشند، باید برنامه ها و اهداف گروهی را که اداره صدا و سیما را به عهده دارند و آن رابه لحاظ مالی و سیاسی،تغذیه می کنند، اجرایی کنند،

به همین دلایل گروه های خوش خیال و کیسه دوز و زخم خورده، باید در جایی دیگر سینه و زنجیر بزنند و حاجت بخواهند، زیرا از سازمان عریض و طویل و سرمایه سالار و دکوری صدا و سیما،آبی گرم نخواهدشد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مانند بخش هایی اعم از سینما، تئاتر و حوزه هنری به تغییرات اساسی، معماری و معماران نوین نیازمند است!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =