سینما؛ ورود سرمایه آری، ورود پولشوی نه

سینما؛ ورود "سرمایه" آری، ورود پولشوی نه|  جبارآذین| مبارزات عدالتخواهان از زاویه فرهنگ، هنر، معنویات و ارزشها با پولشویی و پولشویان، با ورود افراد،گروه ها، شرکتها و جریان های غیرسینمایی که اهداف سیاسی، تجاری و حزبی را دنبال می کنند و…
ادامه مطلب ...

حوزه هنری تبلیغات اسلامی رابه میراث فرهنگی واگذارکنید!

حوزه هنری تبلیغات اسلامی را به میراث فرهنگی واگذارکنید |جبار آذین |  از بدو تشکیل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، ارادت معنوی خاصی به آن داشته و هنوز هم دوستان زیادی در آنجا دارم، با این همه، علاقه و ارادت، هرگز مانع از نقد عملکردهای آن…
ادامه مطلب ...

در شهر پولشویان فرهنگ و هنر ، گرحکم شود که مست گیرند

درشهر پولشویان ؛گرحکم شودکه مست گیرند |جبار آذین | توجه،تمرکز و پیگیری بخشی از رسانه ها، اهالی فرهنگ و هنر و سینما و برخی مسوولان به مقوله نحس پولشویی و قبیله پولشویان ،قابل تأمل و ارزشمند است.
ادامه مطلب ...

پایتخت گاو شیرده ی سازندگان، موفق در جذب اسپانسر و نظرسنجی های داخلی

گاو شیرده ی"پایتخت" پولدار، جلوترازدیگرسریال های فقیرنوروزی | جبارآذین | درماراتن امسال سریالهای نوروزی تلویزیون سرمایه سالار، انحصاری و اسپانسری کشور، چهاردونده با اندام، بداندام، بی اندام و نحیف در صفحه تلویزیون حضور دارند: پایتخت،…
ادامه مطلب ...

چرا منتقدان ، دوستان و دوستداران زیادی ندارند؟!

چرا منتقدان، دوستان و دوستداران زیادی ندارند | جبارآذین | عده انسان های فرهیخته، خردمند و نقدپذیر در مقایسه با کسانی که هیچ میانه ای با دانش و فرهنگ و اخلاق و تکامل ندارند و نقد و اصلاح ناپذیراند، بسیار اندک است.
ادامه مطلب ...

بایکوت فرامرز قریبیان توسط رسانه ها و منقدان حزبی

بایکوت فرامرز قریبیان توسط رسانه هاومنقدان حزبی | جبارآذین | در ایام برگزاری جشنپاره ضد ملی و ضد فجر نامدیران سینما، فرامرز قریبیان، بازیگر بزرگ و مانای سینمای کشور به عنوان اعتراض به نامدیران آلوده و مناسبات ناسالم و ابتذالگرایی در سینما،…
ادامه مطلب ...

موسیقی فجر ؛ جشنواره هنر و هنرمندان بدون چهره !

موسیقی فجر ؛ جشنواره هنر و هنرمندان بدون چهره! جبارآذین | چهل و یک سال از انقلاب می گذرد و سی و پنجمین دوره جشنواره موسیقی فجردرحال برگزاری است، ولی همچنان موسیقی و اهالی آن درمیان هنرها و هنرمندان، مظلوم ترین اند. چرا که هنوز هم انواع و…
ادامه مطلب ...

از سرنوشت نگاهی آسیب شناسانه به کودکان بی سرپرست

" از سرنوشت "؛ نگاه آسیب شناسانه وامیدواربه امروز وفردای کودکان بدون سرپرست | جبارآذین | درام آسیب شناسانه خانوادگی و اجتماعی«از سرنوشت» از معدود مجموعه های به نسبت خوب نوشته و ساخته شده شبکه دوم تلویزیون است.
ادامه مطلب ...

آقای علی عسگری، باپوزش ازهنرمندان،درهای تلویزیون رابه روی هنرآفرینان باز کنید

آقای علی عسگری ،باپوزش ازهنرمندان،درهای تلویزیون رابه روی هنرآفرینان باز کنید|  جبارآذین | جناب آقای علی عسگری،ریاست محترم سازمانی که روزگاری قراربود،رسانه ملی ودانشگاه جامعه ومبلغ ومروج سبک زندگی ایرانی واسلامی وپیشگام فرهنگ سازی باشد، اما…
ادامه مطلب ...