یادواره منقدان آسمانی ؛ طغرل افشار

یادواره منقدان آسمانی ؛ طغرل افشار | جبارآذین | سرزمین هنر | سینما | درباره نقش و سهم منقدان در ارتقای فرهنگ جامعه و تولیدات هنری و فرهنگی و تاثیر متقابل و تعاملی منقد وهنرمند، تردید و شبهه وجود ندارد.
ادامه مطلب ...

کرونا، اکبر عالمی ، منقدان، منفعلان و سینماگران

کرونا، اکبر عالمی ،منقدان،منفعلان وسینماگران!|جبارآذین | سرزمین هنر | کرونا یکبار دیگر از میان اهالی فرهنگ وهنر و رسانه، بزرگی دیگر را ربود و در کنار بزرگ دیگرسینما؛ خسرو سینایی نشاند.
ادامه مطلب ...

افق یا افول سینما | نگاهی به فعالیتهای شبکه افق صداوسیما

افق یا افول سینما | نگاهی به فعالیتهای شبکه افق صداوسیما |جبارآذین | سرزمین هنر | سینما . شبکه عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افق که با ادعای تبلیغ و ترویج ارزش ها و آرمان های کشور به فعالیت می پردازد و اغلب برنامه ها، فیلم ها و آثار آن،…
ادامه مطلب ...

صفر، بیست و یک ؛ از سطحی سازی تا حال خوب تماشاگر

صفر، بیست و یک ؛ از سطحی سازی تا حال خوب تماشاگر| سرزمین هنر | تلویزیون . آن عده از تماشاگران مجموعه های تلویزیونی صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری که هنوز به هر دلیل به قشرهای ماهواره بین کشور نپیوسته اند و بخشی از اوقات فراغت خود را پای…
ادامه مطلب ...

معاون جدید سیما و امیدها و آرمان ها، از رویا تا واقعیت

معاون جدید سیما و امیدها و آرمان ها، از رؤیا تا واقعیت | جبارآذین | سرزمین هنر | تلویزیون | تغییرات جدید سیما در آستانه تغییر احتمالی  ریاست سازمان صداوسیما سبب شده تا سه گروه به این تغییرات، به ویژه تغییر معاونت سیما، امیدها بندند.
ادامه مطلب ...

“مهر”رفت، و آبان رسید اما کسی از « سعید کشن فلاح » یاد نکرد

"مهر"رفت، اما کسی از « سعید کشن فلاح » یاد نکرد | جبارآذین | سرزمین هنر | تئاتر | زنده یاد سعید کشن فلاح ، کارگردان و بازیگر تاتر و سینما، استاد دانشگاه هنر، دبیر جشنواره تأتر فجر، رئیس دانشگاه هنر تهران و مدیر دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری…
ادامه مطلب ...

خاچیکیان بزرگ و سینمای ره گم کرده پلیسی ایران

"خاچیکیان"بزرگ و سینمای ره گم کرده پلیسی ایران | سرزمین هنر | سینما | جبارآذین |  هفته نیروی انتظامی است وسی ام مهرماه، نوزدهمین سال کوچ آسمانی زنده یاد "استاد سامویل خاچیکیان" سینماگرنامدار وکارگردان آثاربرترجنایی پلیسی ایران.
ادامه مطلب ...