ستاره های صبحگاهی در افق روشن ایران

محمد آقازاده

ستاره های صبحگاهی در افق روشن ایران | نیچه می گوید” وقتی هوشمندان هاج و واج شوند مردم در موردشان شک می کنند” ، امروز نخبگان و تحلیل گران ایران در برابر رخدادها دچار سرگیجه شده اند ، منطق تحولات را درک نمی کنند ، تغییرات بزرگ زیر پوستی جامعه را نمی بینند و اگر ببینند از درک آن عاجز می مانند و امروز وقتی با توده های مردم هم کلام می شویم کلمات شان روشنایی بیشتری دارد.

ولی در میان نخبگان خیال پردازی بر آمده از دلهره و ناامیدی جنبه روشن زندگی را تاریک تر می کند و همین موضوع بین نخبگان و مردم چه بر سر قدرت و چه ضد آن شکافی ژرف ایجاد کرده است و به همین دلیل روشنفکران و صاحبان اندیشه به جای جلوداری عقب ماندگی شان را به رنگ تئوری های بدبینانه رنگ آمیزی و در بازار بی مشتری در معرض فروش قرار می دهند

نخبگان چون توانایی عمل ندارند دیوار بی عملی شان را با چهره یاس و حرمان رنگ آمیزی می کنند،آنها نمی خواهند باور کنند ما در انتهای راه طولانی هستیم که مسیری جز گیر افتادن در کوچه بن بست ندارد و باید راه تازه یی را کشف و قدم در آن گذشت ، ما زود هیجان زده می شویم و چون صبوری و شناخت تاریخی نداریم خیلی آسان تن به ناامیدی می دهیم.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

این وضعیت حاصل آنست که ما مدتهاست نه در اقتصا ،نه در سیاست ، نه در فرهنگ و نه در هنر مولد نیستیم و به جای شور و اراده معطوف به تغییر همه کم و بیش از کیسه درآمدهای نفتی و تقلید از این و آنرا می خوریم و دلال اندیشه ها و راه کارهایی می شویم که در فضای دیگر آزموده شده اند و در خاک دیگر جواب نمی دهد، ما حتی این اندیشه ها درست نمی شناسیم و کپی رنگ پریده شان را به اجرا می گذاریم.

اما در لایه های عمیق تر جامعه صدای های عقلانی تر، واقعی تر و شور انگیزتر به گوش می رسد، هرچند هنوز در هیاهوی کر کننده تحلیل گران بی تحلیل و خیر ده های بی خیر طنین درخور ندارند ولی از نظر گفتمانی بازی دست این بی هیاهوهاست ، من در انبوه پیچیده نمایی خیلی ساده اوضاع ستاره های صبحگاهی بیشماری را می بینم که نقشه راه اند و گشاینده مفری در جهان بی مفرند.

جامعه ما در حال پوست اندازی است و ایده های واقعی تر سر بیرون می آورد .اماجانهای سخت کوش ، صبور که سعادت جمعی را بر خواست های فردی ترجیح می دهند جامعه را از مسیرهای ناهموار و پر سختی به سمت نور و روشنایی عبور خواهند داد و این تقدیر ناگزیر جامعه ماست

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + نه =