ستاره‌های صبحگاهی در افق روشن ایران

محمد آقازاده

ستاره‌های صبحگاهی در افق روشن ایران | نیچه می‌گوید” وقتی هوشمندان‌هاج و واج شوند مردم در موردشان شک می‌کنند” ، امروز نخبگان و تحلیل گران ایران در برابر رخدادها دچار سرگیجه شده اند ، منطق تحولات را درک نمی‌کنند ، تغییرات بزرگ زیر پوستی جامعه را نمی‌بینند و اگر ببینند از درک آن عاجز می‌مانند و امروز وقتی با توده‌های مردم هم کلام می‌شویم کلمات شان روشنایی بیشتری دارد.

ولی در میان نخبگان خیال پردازی بر آمده از دلهره و ناامیدی جنبه روشن زندگی را تاریک تر می‌کند و همین موضوع بین نخبگان و مردم چه بر سر قدرت و چه ضد آن شکافی ژرف ایجاد کرده است و به همین دلیل روشنفکران و صاحبان اندیشه به جای جلوداری عقب ماندگی شان را به رنگ تئوری‌های بدبینانه رنگ آمیزی و در بازار بی مشتری در معرض فروش قرار می‌دهند

نخبگان چون توانایی عمل ندارند دیوار بی عملی شان را با چهره یاس و حرمان رنگ آمیزی می‌کنند،آنها نمی‌خواهند باور کنند ما در انتهای راه طولانی هستیم که مسیری جز گیر افتادن در کوچه بن بست ندارد و باید راه تازه یی را کشف و قدم در آن گذشت ، ما زود هیجان زده می‌شویم و چون صبوری و شناخت تاریخی نداریم خیلی آسان تن به ناامیدی می‌دهیم.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

این وضعیت حاصل آنست که ما مدتهاست نه در اقتصا ،نه در سیاست ، نه در فرهنگ و نه در هنر مولد نیستیم و به جای شور و اراده معطوف به تغییر همه کم و بیش از کیسه درآمدهای نفتی و تقلید از این و آنرا می‌خوریم و دلال اندیشه‌ها و راه کارهایی می‌شویم که در فضای دیگر آزموده شده اند و در خاک دیگر جواب نمی‌دهد، ما حتی این اندیشه‌ها درست نمی‌شناسیم و کپی رنگ پریده شان را به اجرا می‌گذاریم.

اما در لایه‌های عمیق تر جامعه صدای‌های عقلانی تر، واقعی تر و شور انگیزتر به گوش می‌رسد، هرچند هنوز در هیاهوی کر کننده تحلیل گران بی تحلیل و خیر ده‌های بی خیر طنین درخور ندارند ولی از نظر گفتمانی بازی دست این بی هیاهوهاست ، من در انبوه پیچیده نمایی خیلی ساده اوضاع ستاره‌های صبحگاهی بیشماری را می‌بینم که نقشه راه اند و گشاینده مفری در جهان بی مفرند.

جامعه ما در حال پوست اندازی است و ایده‌های واقعی تر سر بیرون می‌آورد .اماجانهای سخت کوش ، صبور که سعادت جمعی را بر خواست‌های فردی ترجیح می‌دهند جامعه را از مسیرهای ناهموار و پر سختی به سمت نور و روشنایی عبور خواهند داد و این تقدیر ناگزیر جامعه ماست

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.