بایکوت فرامرز قریبیان توسط رسانه ها و منقدان حزبی

بایکوت فرامرز قریبیان توسط رسانه هاومنقدان حزبی | جبارآذین | در ایام برگزاری جشنپاره ضد ملی و ضد فجر نامدیران سینما، فرامرز قریبیان، بازیگر بزرگ و مانای سینمای کشور به عنوان اعتراض به نامدیران آلوده و مناسبات ناسالم و ابتذالگرایی در سینما، ضمن افشای بخشی از آلودگیهای سینما، از سینمای ایران خداحافظی کرد.

این اقدام به حق، ولی غم انگیز او جای توجه و بحث و تحلیل داشت، ولی عامدانه و به دستور و سفارش آنهایی که مخاطب اصلی سخنان قریبیان بودند، توسط سینماگران، رسانه ها و منتقدان وابسته، حزبی و مزدبگیر نادیده گرفته شد. انگار اتفاقی رخ نداده و بزرگی از سینمای آلوده و قبیله ای کشورخداحافظی نکرده است!

نکته اینکه، افزون بر وابستگان دولتی، برخی ارگانی ها و گروهی از مدعیان عنوان مستقل در سینما و رسانه با جماعت نخست، هم داستان شده و فرامرز قریبیان و حرکت اعتراضی او را بایکوت کردند. سکوت و بایکوت، حربه مدافعان سینمای آلوده و مبتذل است که روی رسانه ها و سینمای پیش از انقلاب را سفیدکرده اند.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

در دوران سلطه فیلمفارسی در سینما، “آذر شیوا” بازیگر مطرح سینمای آن روز، به عنوان اعتراض به فساد و ابتذال در سینمای پیش از انقلاب،جلوی درب دانشگاه تهران رفت و به آدامس فروشی پرداخت.

او با این کار، فریاد اعتراض خود را بلندکرد و نشان داد که آدامس فروشی در خیابان، شرف دارد به بازی در فیلم های مبتذل. جالب آنکه، تمام رسانه های رسمی و غیر رسمی، اقدام  آذر شیوا را در آن زمان پوشش خبری دادند، اما اعتراض قریبیان محترم در سینمای پس از انقلاب، باسکوت و بایکوت روبرو شده است!

به نظرشما اقدام و واکنش اهالی سینما و رسانه ها در آن زمان به ابتذال نزدیک بود، یا برخوردهای بد و غیرحرفه ای و غیرانسانی برخی سینمایی ها، منقدان و رسانه ای های امروز در بایکوت فرامرز قریبیان ؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 9 =