مستقل های سینما، امروز بی پناه تر از دیروز! | به مناسبت روز ملی سینما

 

یک دوست سینماگر از طیف مستقل های سینما که فیلم هایش را عمدتا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی و پول تو جیبی خود ساخته است و گرچه از حق طبیعی و قانونی خود؛ گرفتن وام هم بهره برده است، ولی مانند اغلب سینماگرانی که روی پای خود ایستاده و اهل رانت و زد و بند و مجیزگویی و عضو هیچ گروه و جریان سیاسی هم نیستند، در ارتباط با یادداشتی که درباره مجید مجیدی و فیلم خورشید نوشته و در آن از زاویه و نگاه و منافع و مصالح ملی سینمای ایران، خواستار حمایت سینماگران کشور از سخنان و مواضع ضد امپریالستی و محکومیت تحریم ها توسط این سینماگر ارزشی شده بودم، با تاکید بر محکوم کردن تحریم های آمریکا ضد ایران، با تذکر ادامه حضور و مقاومت خود در گروه مستقل و سلامت اندیشان سینما، در پای یادداشت من نوشته است:

 

«درود بر شما که تریبون عدالت خواه فرهنگ و سینمای کشور هستید. می خواهم به نکاتی که خود شما، بارها بر آن انگشت گذاشته و مدافع آن هستید، اشاره کنم.

در اوضاع بد و غم انگیز کنونی که کرونا، رونق را از سینما گرفته و حیات آن و به تبع آن حیات سینماگران کشور را تهدید می کند، امروز هم مانند دیروز و قبل از آمدن کرونا، ما مستقل ها که به هیچ کس و هیچ جا وابسته نیستیم، تنها و غریب تر از هر زمان هستیم و به دلیل تعطیلی سینما، وضع مناسبی نداریم و با قرض و قوله، چرخ زندگی خود را می گذرانیم و کسی به ویژه به قول شما، نامسئولان سینما به فکر ما نیستند. در عوض امروز هم مانند گذشته، چنانچه حمایت و کمکی باشد که هست، داخل کیسه سینماگران حزبی و سیاسی می شود و چیزی دست ما را نمی گیرد، در حالی که ما برای دریافت یاری نسبت به دیگران در الویت هستیم.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

من هم مانند شما از دوستمان آقای مجیدی برای حرف های درستش تشکر و از او حمایت می کنم، ولی شما خوب می دانید و بیش از هر کس بر آن اصرار داشته اید که پول و امکانات و تسهیلات سینما، میان گروه ها و جریان های سیاسی دولتی و ارگانی تقسیم شده و آن ها همچنان از سینماگران همسوی خود حمایت می کنند. اکنون هم دراین شرایط نابسامان همین کار را می کنند. به همین دلیل شکر خدا آن ها اوضاع بدی ندارند، اما ما …

بگذریم، لطفا باز هم و هزار بار دیگر برای وجدان های بیدار، از ما و ناعدالتی ها و کژی ها در سینما بنویسید که شما را سخنگوی راستگوی سینما می دانیم.

سپاس ازشما.»

 

با تشکر از این دوست سینماگر، مجدد بر مبارزه سینماگران با ناعدالتی و کج روی و انحراف های سینمای کشور و حمایت ملی از حضور جهانی سینمای ایران، صرف نظر از تعلقات سیاسی و جناحی، تاکید می کنم.

روز ملی سینما در دوران حاکمیت سینمای ملوک الطوایفی و نبود سینمای ملی درایران مبارک!

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + دوازده =