آوای تلخ وهشداردهنده قناری ها | یادی از فیلم توقیف شده شیرین، قناری بود

به بهانه ی شکست طلسم ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای تماشای فوتبال

“شیرین، قناری بود”؛ آوای تلخ وهشداردهنده قناری ها | فیلم واقعگرا، منتقدانه، هنرمندانه، آسیب شناسانه و عدالتخواهانه ی “شیرین، قناری بود” ساخته توقیفی «داوود توحیدپرست» ، سینماگر مردمی، فریاد انتقاد و اعتراض عصر هاو نسل ها از درون قفس دگم اندیشی، عقب ماندگی و تعصب و تحجر است که هشت سال از تولید آن می گذرد.

. شیرین، قناری بود ، آوای خسته و غمبار قناریهای محصور اندیشه، هنر و قلم در محدودیتها و ممنوعیت هایی است که حتا تعریف شفاف قانونی ندارد.

شیرین قناری بود
شیرین قناری بود

داستان مشهور ممانعت ورود زنان به ورزشگاه ها و قصه تلخ زندگی و اعتراض و مرگ “دخترآبی” که این فیلم وقوع چنین رخداد هایی را در متن و حاشیه، پیش بینی کرده بود، یکی از انگیزه های اصلی ساخت فیلم شیرین، قناری بود، است  و توحید پرست در فیلم ترکیبی داستانی مستند خود، صمیمانه و صادقانه، بدون هرگونه ادا و اطوار روشنفکر مآبانه و بازی اغواگرانه بافرم و محتوا، راوی هوشیارانه و منتقدانه اوضاع ورزشگاه ها و مسأله جلوگیری از حضور زنان در اماکن ورزشی است.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

دلیل مهم و بزرگ تر توحید پرست از ساخت فیلم هشدارآمیز انسانی و اجتماعی خود، مبارزه با بی عدالتی، معلولیت های ذهنی دگم اندیشان و دفاع از آزادی و آزادمنشی انسانی و اخلاقی است.

گرچه نغمه خوانی قناری ها در قفس ایستایی، تحقیر و سلیقه، سخت تلخ و آزاردهنده است، اما صدای رسای عدالت خواهانه ای است که در اثر تماشایی “شیرین،قناری بود” متجلی شده است.

شیرین قناری بود
شیرین قناری بود

جای تأسف است که همچنان نمایش این فیلم در سینما ممنوع است و دست های تعصب و منافع، مانع تماشای این فیلم می شوند.با این حال و به ناچار این روزها دوستداران “شیرین، قناری بود” و دخترآبی ها، این فیلم انتقادی، اجتماعی و ورزشی را در یوتیوب به تماشا می نشینند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + شانزده =