چرا از روی دست ما می نویسید و می خوانید؟!

امیدواریم رییس سازمان سینمایی،فردا شورا و کارگروهی جدید برای بررسی و ایجاد کمپانی های سینمایی راه نیندازد!

چرا از روی دست ما می نویسید و می خوانید؟!|سزمین هنر|سینما

روابط عمومی سازمان سینمایی-محمد خزاعی: دلیل صنعتی‌نشدن سینمای ایران فقدان کمپانی است.

سال هاست که درباره این موضوع بارها گفته و نوشته ایم. در برنامه های زنده رادیویی نیز آن را با آب و تاب بیشتر تکرار کرده ایم،حتی به یکی از سرمایه گذارانی که با رییس سازمان سینمایی جلسه داشته اند ،پیشنهاد داده و راه رسیدن به کمپانی را توضیح داده ایم.

می دانیم که نظرات ما درباره راه اندازی های کمپانی های سینمایی برای برون رفت ایران از رکود و و هرج و مرج،به عرض و طول  رییس سازمان سینمایی رسیده و می رسد،نمی دانیم چرا این رییس محترم به جای اینکه نظرات خودش را بگوید، از روی دست ما نوشته و می خواند؟!

از نظر حقیر این کپی برداری ایرادی ندارد ،اما باید بدانند که ما فقط  ننوشتیم و نگفتیم،بلکه می دانیم چگونه می شود در عرصه سینمای ایران کمپانی راه اندازی کرد و موفق بود،آیا شما می دانید و راهکار دارید؟!

امیدواریم رییس سازمان سینمایی،فردا شورا و کارگروهی جدید برای بررسی و ایجاد کمپانی های سینمایی راه نیندازد،چون در کمترین زمان ممکن به سرنوشت شورای راهبردی اکران سینما منجر خواهد شد!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 2