معاون امور هنری وزارت ارشاد:جشنواره ملی موسیقی جوان راهی روشن به آیندۀ موسیقی این مرزو بوم است

معاون امور هنری وزارت ارشاد:جشنواره ملی موسیقی جوان راهی روشن به آیندۀ موسیقی این مرزو بوم است|سرزمین هنر|موسیقی| محمود سالاری معاون هنری وزیر در پیام خود به جشنواره پانزدهم موسیقی جوان آورده است: موسیقی، نه هنری در کنار دیگر…
ادامه مطلب ...

بکتاش آبتین و دیگر شاعران را همان گونه که هستند بپذیریم

بکتاش آبتین و دیگر شاعران را همان گونه که هستند بپذیریم |سید رضا اورنگ | سرزمین هنر | ادبیات | شعر مهدی کاظمی را بیشتر و بهتر از بکتاش آبتین می شناختم و می شناسم.آن زمان که هنوز نام عوض نکرده بود و غزل می گفت، بیشتر با اشعار و…
ادامه مطلب ...