ضایعات سینمایی زباله های فرهنگی| استراتژی های مدیریتی

ضایعات و زباله های سینمایی و فرهنگی! جبارآذین

 

ضایعات سینمایی، مصالح ساخت حیات خلوت ها

از زمان ورود فرصت طلبان و سودا گران و سیاست و تجارت و سرمایه سالاری به سینما و گریزاندن هنرمندان حرفه ای و کار بلد و سلامت اندیش و دور شدن از مردم و زندگی و فرهنگ جامعه، اوضاع فرهنگ و هنر و سینمای کشور درهم ریخت.

فرهنگ و سینما ناشناسان سیاسی و جناحی و حزبی با استفاده ابزاری از سینما، برای خود حیات خلوت ها ساختند و سینما را بیمار کرده و انگیزه های هنرمندان را به قتل رساندند.

آن ها که با ایجاد و میدان دادن به گروه ها و جریان های انحرافی در سینما، دار و دسته مافیا و قبیله پولشویان و طایفه ابتذال گرا ها را راه انداختند، از سینمای امروز ایران یک ویرانکده ساخته اند.

شکایت جناب مدیر و پاس دادن توپ ابتذال به زمین سینما گر

به تازگی یکی از نامدیران سینما که مانند رفقای خود با نقد، فرهنگ، اصلاح و گفتمان بیگانه است، با تحقیر فیلم یک سینماگر، فیلم او را زباله خوانده و سینماگر هم در دفاع از فیلم خود به اظهار فضل جناب مدیر پاسخ داده است.

گویا جواب سینماگر به مذاق آقای مدیر خوش نیامده و سبب شده تا او از آقای سینماگر شکایت کند.

جناب مدیر باید بداند که حتی اگر یک فیلم، ضعیف و متوسط باشد، یک اثر فرهنگی و هنری ضعیف و متوسط و یا بد است، اما زباله نیست. افزون بر این، هنرمند و سینماگر زباله ساز نیستند.

آقای مدیر باید زباله ها و ضایعات و علف های هرز سینما و فرهنگ را جای دیگر، آنجا که مردم و اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر و رسانه می بینند و حیات خلوت خورندگان بیت المال و هزینه ها و عیدی ها و … سینما و سینمایی ها است بیابند و ببیند!

متاسفانه اشتباهی ها که سینمای بیمار ایران را مخروبه نموده اند با هجمه و فرا فکنی به تولیدات سینمایی که در چگونگی آنها عملکرد های غلط خودشان، نقش شاخص دارد، توپ ابتذال را از زمین ویران خود به زمین سینماگران انداخته اند.

سینمای ملی یا مافیای سیاسی

به راستی چه بر سر فرهنگ و سینمای کشور آمده است که مدیر و سینماگر و منقد که باید در کنار یکدیگر و برای خدمت به جامعه، سینمای ملی کشور را شکل و سامان دهند، به چالش و کشمکش رو آورده اند.

اگر بر فرض در سینما، زباله هم تولید شود که به تعبیر من، آثاری ضعیف و متوسط و بد هستند، ایراد را باید در ساختار فرسوده سینما و مناسبات نادرست و حضور نامدیران سیاسی تاجر و عوامل و مزد بگیران آن ها و یکه تازی های ابتذال گرا ها، مافیا و پولشویان و تخریبگران سینما و جشنواره های سینمایی جست و جو کرد.

سینمای ایران تا زمانی که از وجود ناسالمان و علف های هرز و زباله ها و اشتباهی ها، پاکسازی و به سینمایی ملی و مردمی تبدیل نشود آش و کاسه همین خواهد بود!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + سیزده =