آزادی موزائیکی! ، نقد عکسی مفهومی از پتک بدستان

توسط: جواد پورسعید

عکسی را مشاهده می کنیم که دو گارگر، با پتک مشغول خراب کردن ساختمانی دیده می شوند.

روی دیوار، پرنده ای در حال پرواز، به روش موزائیکی ساخته شده است. نصفی از کادر عمودی عکس را پرنده و نیم دیگر را دو کارگری پر نموده اند که از بالا تخریب دیوار را شروع کرده اند.

اینها دلالت صریح هستند که در عکس دیده می شوند ولی عکس دلالت ضمنی نیز دارد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

اگر به طور سمبلیک، پرنده را نشانه آزادی و رهایی بگیریم و پتک ها را تهدید و محدود کردن آزادی یا تیغ های سانسور فرض کنیم، آنگاه، به راحتی می توان نگرانی عکاس و هدف وی را از ثبت عکس درک کرد.

رنگ آبی آسمان نشانه آرامش و سکوت است و نشان می دهد، پرنده در محیطی آرامش بخش در حال پرواز است ولی توسط پتک به دستان تهدید شده است.

هگل، آخرین فیلسوف صاحب مکتب تاریخ فلسفهٔ غرب، معتقد بود آزادی جوهر حیات است همچنان که کشش، جوهر آب است. عکاس با اختصاص فضای بیشتری برای پرنده، به خوبی نگرانی خود را از محدود کردن آزادی بیان نموده و بیننده به راحتی پیام وی را درک می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 9 =