شبه فیلم فارسی های ایکس لارج و زهرمار دربازار مکاره اکران

درحالی که نمایش فیلم های سرخپوست، ما همه باهم هستیم، دخترشیطان و شبی که ماه کامل شد، درفضای آلوده، بحرانی و مافیایی اکران ادامه دارد، دو فیلم جدید دیگر هم ازنوع و جنس فیلم فارسی به آنها افزوده شده است. شبه فیلم فارسی “ایکس لارج “ساخته بازاری محسن توکلی، کپی دیگراز فیلم فارسی های رویا پرداز دوران پهلوی، بویژه فیلم فارسی “انسان ها”است که دست برقضا کارگردانش فیلم دیگری به همین نام در کارنامه کوچک سینمایی خود دارد.

ایکس لارج با سرهم بندی و سریشم مالی مقداری حادثه عشقولانه و اجتماعی سطحی و بازی های بد، تبدیل به فیلملکی برای گیشه شده و درامتداد سیل فیلم فارسی های مشترک قدیمی و اسلامی است.

زهرمارِ جواد رضویان

“زهرمار”نخستین تجربه سینمایی جواد رضویان بازیگر وکارگردان آثارطنزتلویزیونی که درحین هجو وهزل می کوشد، جدی هم باشد، کاری است سردرگم میان فیلم های ویدیویی، جنگ های بی مسمای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی که درکل، بدون هیچ امتیاز و ویژگی هنری و ساختاری و داستانی درکنار فیلمک ایکس لارج می ایستد.

فیلم سینمایی زهرمار
شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

سینمای بیمار ایران

جدا ازضعفهای فراوان هردو فیلمک یادشده که آن هارا فاقد ارزش های هنری وسینمایی نشان می دهد، واقعیت غیرآماری! سینمای بیمار ایران این است که مخاطبانی گوناگون باسلیقه های متفاوت دارد؛ قشری، فیلم خوب و متفاوت “سرخپوست” ،گروهی فیلم فارسی و هندی “دخترشیطان”، عده ای، فیلم ملیجک ساخته “شبی که ماه کامل شد” و طیفی هم فیلم بدون سروته “ماهمه باهم هستیم” را می پسندند که احترام به نظر و سلیقه آن ها واجب است.

حال و روزامروز سینمای ایران

بااین همه، سطحی نگری و تنزل سلیقه مخاطب، غیبت فیلم های قوی و خوش ساخت ایرانی و ملی و تبانی نا مدیران سینما و مافیا! سبب سلطه گرایش قشرهای علاقه مند به فیلمک های نازل و بازاری و فیلم فارسی از نوع قدیمی و آبگوشتی تا شبه اسلامی آن درمیان مخاطبان سینما شده است و این یک واقعیت و نمایشگر آشکارحال و روز سینمای امروز ایران است!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.