پدیده ای عجیب به نام شورای عالی بین الملل سینمای ایران

جبار آذین

دنیایی عجیب است و عجیب تر از آن سینمای ما و نامدیران سوگلی آن هستند!

درشرایطی که اعتراض ها و انتقادهای فراگیر برضد عملکردهای غلط وکجرویی ها وحیف و میل بیت المال توسط مقام پرستان سینما و رفقای مافیای آن ها، روز به روز ابعاد گسترده تر می یابد و افشاگری ها و روشنگری ها سبب بیداری روزافزون اهالی سینما و هنر شده و صدای ورشکستگی و رسوایی تاراجگران اموال و فرهنگ جامعه بلنداست، آقایان که همچنان در عالم هپروت سیرمی کنند، برای خودمغازه تازه ای باعنوان پوشالی «شورای عالی بین الملل سینمای ایران» !!! دایرکرده و در آن عده ای دور هم جمع شده اند که اکثر آن ها فاقد اعتبار و دانش و تخصص سینمایی و فرهنگی بوده و عملکرد تخریب گرانه شان درسینما، ضرب المثل شده است.

تفکر موهوم

اینان واقعاً نمی دانند که سینمای بیمار ایران به تفکر و رفتار موهوم و اشرافی و برنامه های کودکانه و فانتزی مانند شورای یادشده نیاز ندارد، یا می دانند و برای حفظ کیسه هایشان خود را به نادانی زده اند؟!

سینما به متخصص متعهد و درمان و راهکار محتاج است ، چیزهایی که متولیان اشتباهی و قدرتمندان مافیایی سینما از آن بی بهره اند. سینما به بزم و دورهمی و شورا و مدیریت نمایشی و فرمایشی احتیاج ندارد. آقایان که درکار روزمره خود و اداره عادی سینما درمانده اند،کوته نظرانه و نابجا و نا مناسب، برای اغفال اهالی سینما و ظاهر آرایی،چیزی با نام دهان پُرکن شورای بین الملل سینما تشکیل داده اند. پرسش این است که کدام شورا و کدام بین الملل و با حضور چه کسانی و کدامین اهداف؟!

آیا خیال باطل دارند که به بیراهه جشنپاره های آبرو و بودجه برباد ده که با اعتراض فرهیختگان جامعه روبرو شده، ادامه دهند و یا این هم ترفندی تازه برای فرافکنی و اغوای دیگران است؟!

اینان بااین عملکردهای پرغلط، به راستی خودرا مضحکه کرده اند.آخرسینمایی که هزاران مشکل و معضل داخلی دارد، شورای دروغین بین الملل به چه کار آن می آید؟

واقعیت اینکه، این شورای هم مانندحیات خلوت جشنپاره ها، فقط دکانی دو نبش برای سوداگری و کاسبی و همگرایی با دوستان هالیوودی و «کن» ی است.

آقایان! کم کم باید از خوش خیالی و رؤیاپردازی دست بردارید و چمدان های خود راببندید!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 5 =