تهیه کننده شدن احسان علیخانی و بیماری حاد صداوسیما و سینما

تهیه کننده شدن احسان علیخانی نشان دهنده بیماری حاد صداوسیما و سینماست!

احسان علیخانی نیز مانند بسیاری در این آشفته بازار سینما از طریق یکی از چهار صنف تهیه کنندگان توانست کارت تهیه کنندگی بگیرد.ایرادی نمی توان به این مجری و کسان دیگری که لیاقت تهیه کننده شدن را نداشته و ندارند گرفت.

سرایت بیماری حاد به پیکرسینما


این اتفاق نتیجه بیماری حاد و کشنده ای است که صداوسیما و سینما دچار آن شده اند.اگر این بیماری مهلک که نامش هرج و مرج است نبود، محال بود هر تازه از راه رسیده ای تهیه کننده تلویزیون یا سینما شود!
ویروس این بیماری اول به بدن تلویزیون و سپس به پیکر سینما سرایت کرد.

کار مجری اجرای برنامه است، نه تهیه کنندگی

وقتی تلویزیون به هر جوجه تازه سر از تخم درآورده ای اجازه تهیه کنندگی می دهد، نتیجه اش غیر از این نمی تواند باشد!کار مجری اجرای برنامه است، نه تهیه کنندگی.چند مجری طراز اول در جهان سراغ دارید که هم تهیه کننده کاربلدی باشند و هم مجری خوبی؟!
جالب است که در صداوسیما هر مجری تازه از راه رسیده ای که صد البته با سفارش به این سازمان تحمیل شده، بعد از یک بار جلوی دوربین رفتن، ادعای تهیه کننده شدن دارد و به زور هم که شده آن را به دست می آورد.

هرج و مرج در تلویزیون

احسان علیخانی و ده ها نفر دیگر نیز این گونه در تلویزیون تهیه کننده شده اند.ضعف بیش از حد روسای صداوسیما و مدیران ریز و درشتش که کلا، نه در ذات شان مدیریت وجود دارد و نه علم آن را یدک می کشند، موجب هرج و مرج در تلویزیون شده و سنگ روی سنگ بند نیست.

دردآور اینکه یا افراد کارکشته را از تلویزیون فراری داده اند یا به آنان اجازه تهیه کنندگی نمی دهند!
سینما نیز خیلی زود به خاطر ضعف مفرط رییس و مدیران زیر دست، راه صداوسیما را در پیش گرفته و هرج و مرج در آنجا نیز حاکم شد.

تیشه بر ریشه فرهنگ و هنر

امروز صداوسیما و سینما که وظیفه سنگین اشاعه فرهنگ و هنر این مملکت را بر دوش دارند، به کانون هایی ضد هنر و فرهنگ تبدیل شده اند.اکثر برنامه ها، سریال ها یا فیلم های سینمایی که از این دو نهاد روی آنتن یا پرده سینماها می رود، تیشه ای است بر ریشه فرهنگ و هنر این سرزمین کهن و یگانه.چند پاره شدن صنف تهیه کنندگان باعث شده بسیاری از این اختلافات که به دشمنی نیز تبدیل شده، سوءاستفاده کرده و پشت سر هم کارت تهیه کنندگی دریافت کنند.

در سینما نیز بسیاری از افراد کاربلد و کارشناس سینما برای گرفتن کارت تهیه کنندگی مشکل دارند، اما به امثال احسان علیخانی به راحتی آن را تقدیم می کنند.

باز هم تاکید می کنم روی سخن با این مجری نیست، زیرا او هم خود را مثل بسیاری صاحب حق می داند در این آشفته بازار سینما و تلویزیون.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − نه =