جولان شبه خبرنگاران بی ادب در عرصه رسانه ها!

جولان شبه خبرنگاران بی ادب در عرصه رسانه ها | سیدرضا اورنگ |سال های درازی بود که در ایام جشنواره فیلم فجر پا به سینمای رسانه ننهاده بودم. شاید هم هرگز نباید پا می گذاشتم تا شاهد جولان بعضی از شبه خبرنگاران بی ادب و نمک نشناس در عرصه رسانه ها نباشم.
دلیل هتاکی هایی که گاهی از سوی معدودی به اصطلاح خبرنگار در نشست های جشنواره فیلم فجر به پیشکسوتان و هنرمندان صورت می گرفت و می گیرد، معلوم شد،بی ادبی و گستاخی!
روزگاری اصل اصلی خبرنگاری، داشتن ادب و نگه داشتن حرمت استادان،پیشکسوتان،هنرمندان و مردم بود.برای همین در جامعه نیز ارج و قربی داشته و همه به گونه ای از آنان حساب می بردند،از سیاسیون گرفته تا مردم عادی.
اکثر خبرنگاران در آن دوران، با سواد،باهوش،زیرک و با ادب رسانه ای آشنا بودند.به همین دلیل در نشست ها و گفت و گوها ها،ضمن به چالش کشیدن مصاحبه شوندگان احترام آنان را نیز نگه می داشتند.امروزه متاسفانه تعداد این گونه خبرنگاران بسیار کم است،فقط آنانی که چرخش قلم روی کاغذ را از استادان فن و معلمان دلسوز مرحله به مرحله آموختند،همچنان آبروی رسانه را حفظ کرده اند.
ترویج بی ادبی بین برخی از خبرنگاران نتیجه عملکرد بعضی از مدیران مسوول و سردبیران رسانه ها نیز هست که اصیل نبوده و با فوت و فن این کار آشنا نیستند.وقتی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بنا بر مصلحت فامیلی یا حزبی به کارنابلدها مجوز راه اندازی رسانه را به راحتی داده،اما کاربلدها را به هفت خوان رستم سوق می دهد،نتیجه کار همین می شود.
شبه خبرنگاران در پردیس ملت،بی ادبی خویش را ثابت و به رخ همه کشیدند.هتاکی آنان به هنرمندان در نشست های پرسش و پاسخ و بی احترامی به استادان شان و پیشکسوت های عرصه رسانه بیرون از سالن های نمایش نمود چشمگیری داشت.
بعضی از این بی ادبان ،حتی حق نمک را بجا نیاورده و احترام کسانی که به آنان فن خبرنگاری و نویسندگی را آموخته بودند نیز بی احترامی کرده و حتی از دادن یک سلام خشک و خالی به آنان هم دریغ کردند!نه این بی ادبی، استادان و پیشکسوت عرصه رسانه را از ارزش می اندازد و نه گستاخی این شبه خبرنگاران نمک نشناس باعث شهرت شان خواهد شد،بلکه فقط مورد شماتت قرار گرفته و کم کم حذف خواهند شد.
متاسفانه با تمام احترامی که مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر و اکثر اعضای ستاد خبری برای پیشکسوتان عرصه رسانه قائل بودند،اما تعدادی از این بی ادبان ، دور از چشم مدیر روابط عمومی در بین اعضای ستادشان جاخوش کرده بودند!
حقیر در طول عمر بلند رسانه ای خویش تاکنون این حجم از شبه خبرنگاران را به چشم ندیده بودم!
امیدواریم در آینده، روابط عمومی جشنواره های مختلف،برای جلوگیری از تشنج در نشست ها و بی حرمتی به ساحت پیشکسوتان،هنگام دادن کارت به خبرنگاران،شبه خبرنگاران بی ادب و هتاک را شناسایی و از جمع برانند.مدیرمسوول و سردبیران برخی از رسانه ها نیز اگر خودشان معلمی بلد نیستند، معلمان با ادب و کارکشته عرصه رسانه را به کار بگیرند تا جلوی رشد هتاکی و بی ادبی در رسانه های ایران را بگیرند.


*عکس تزیینی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 6 =