به احترام کیمیایی، کلاه ازسربر داریم!   

جبار آذین

مرداد ماه ، ماه تولد سینماگر برجسته ی معاصر ایران، مسعود کیمیایی را به یاد می آورد. جبار آذین مدرس و منتقد سینما به همین مناسبت یادداشتی نوشته اند که تقدیمتان می کنیم.

مسعودکیمیایی، سینماگری بزرگ، تاثیرگذار وسینماسازاست.

او به عنوان یکی از پدیده های سینمای ایران، با کارگردانی فیلم ماندگار”قیصر”خط تولید فیلم وسلیقه مخاطب سینما را ازشکل سنتی فیلمفارسی به شکل فیلم ِفارسی تغییر جهت داد و در ادامه ی مسیر فیلمسازی ِخود با ساخته های بیشتر و متفاوت سینمایی اش، رفاقت و دوستی و خشم و انتقام و اعتراض را برگستره موضوعی سینمای ایران سیطره داد.

کیمیایی، تنها فیلمساز ثابت قدم سینمای پیش از انقلاب است که همچنان با تکیه بر موضوع های مورد علاقه خودبه سینما می پردازد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

رخداد انقلاب، همراه تغییرات اجتماعی، ارزش ها و معیارهایی تازه را وارد جامعه و فرهنگ و سینمای ایران کرد.

سینماگرانی که توانستند خود را با شرایط متحول روز هماهنگ کنند ماندند و آن ها که نتوانستند در گذشته ماندند.

کیمیایی کوشید، ضمن وفاداری به آرمان های شخصی و سینمایی اش با اوضاع سینمای پس ازانقلاب  و سلیقه متفاوت مخاطب همسو باشد و تا مراحلی هم پیش آمد، ولی غلبه ذهنیت او و تعلقاتش بر عینیت اجتماعی، وی را ازادامه راه بازداشت و مانع بزرگی شد تا او بتواندتمام قد برای نسل جدید سینما و مخاطب، فیلم های مناسب بسازد.

ازهمین رو درعین بزرگی و احترام، حرکتش کند و کندتر شدتا اکنون که همچنان بزرگ، ولی کم کار در حاشیه سینما ایستاده است. گرچه کیمیایی امروز، مانندکیمیایی دیروزدرسینما در اوج قرارندارد، اما به دلیل بزرگی و تعیین کنندگی اش درسینما، برای همیشه درصدر بزرگان سینمای کشور و در کنار دیگر بزرگان مانای سینما جای دارد.به احترام اوبایدکلاه ازسربرداشت

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + ده =