مرور برچسب

صادق هدایت

فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد(8دی 1313 - 24 بهمن 1345) شاعر فروغ فرخزاد یکی از بانوان شاعر ایرانی است که از شهرت زیادی در قرن اخیر…