مرور برچسب

روز ملی سینما

روز ملی سینما

امروز ۲۱ شهریورماه روز ملی سینما درایران نام گرفته است. امسال سینمای ایران هنرمندان بزرگی را از دست داده است وهمین…