مرور برچسب

فردوسی پور

مدار

مدار | حسین دهباشی | تلویزیون |  سرزمین هنر| یک: مدیر شبکه‌ی۳ سیمایِ مِیلی می‌گوید آقای فردوسی‌پور‐ با آنکه…