بچه های خوب سینما در سی و چهارسالگی یک جشن خسته

اسامی فیلم های بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و چهارم فیلم فجر هم اعلام شد . اکنون سال هاست که اهالی سینما عادت کرده اند که بگویند جشنواره ی بین المللی فیلم فجر و امسال گفتن جشنواره فیلم فجر بدون بین الملل ، کمی سخت است . امسال بخش بین الملل…
ادامه مطلب ...

از قاب بندی تا تنظیم/ نشانه شناسی تنظیم نمایش رادیویی

نمایش بیش از آن که بر روی صحنه رخ دهد در ذهن بیننده اش ساخته و پرداخته می شود . به عبارت بهتر نمایش ها تنها مناسباتی را تـعریف مـی کنند که ذهن از راه دیدن آن ها بتواند رهیافتی به یک حس ، درک یک موقعیت ، واکنش نسبت به یک مواجهه و .... پیدا…
ادامه مطلب ...