یک فرمان کامیون و یک دنیا تضاد در معنی

جواد پور سعيد

یک فرمان کامیون و یک دنیا تضاد در معنی |سرزمین هنر | جوادپورسعید | هنرهای تجسمی |عکس

عکسی که از جلوی کامیون گرفته شده، در بالای کامیون شمایل حضرت ابوالفضل و در داخل روی صندلی راننده، تصویر خانم جوانی با لبخند دیده می شود.
با دیدن عکس،ابتدا تصور می شود، زن پشت فرمان کامیون است به همین دلیل با تصویر بیرون کامیون کنتراست عجیبی را بوجود اورده است.

ولی واقعیت چیز دیگری است،با وجود این دو تصویر،متوجه تضاد شخصیتی راننده می شویم زیرا با اینکه از چهره زن زیبا خوشش امده است، ولی برای حفظ خود در مقابل خطر تصادف، این تصویر را بالای کامیون نصب نموده است.
شخصیت دو گانه ای که شاید اکثر ما دچار ان باشیم.خانمی که نزدیک محل کار خود چادر را از کیف خود در می اورد و سر می کند،گرانفروشی که ماه محرم نذری می دهد و غیره از نمونه های این تیپ شخصیت هستند.
به نظر می رسد عکس با عجله گرفته شده است زیرا وجود دو تصویر در سمت چپ و فضای خالی در سمت راست، وزن بصری سمت چپ را بیشتر نموده است.

اما کادر عمودی مناسب انتخاب شده است و مود رنگی بدرستی رنگ سبز که نزد ما از تقدس خاصی برخوردار است را نمایش داده است.
هفت آذر ۱۴۰۰ عکاس: جمشیدفرجوند فردا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.