« گاندو » سریالی با عیار بالای هنری، سیاسی و امنیتی!

« گاندو » سریالی با عیار بالای هنری، سیاسی و امنیتی! | جبارآذین | تلویزیون | سرزمین هنر 

مجموعه تلویزیونی گاندو جزو بهترین آثار اکشن و حادثه ای و درردیف برترین سریالهای پلیسی امنیتی تلویزیون ایران محسوب می شود.

آنچه گاندو را از سایرآثار مشابه داخلی، متمایز و ممتاز می کند، مضمون و محتوای ملی و ساختار حرفه ای آن است.

گاندو ، یک مجموعه اکشن و حادثه ای موفق و مخاطب پسند است، چراکه مختصات نوشتاری و تصویری این نوع فیلم ها وسریال ها در آن لحاظ شده و یکی از عناصر جذابیت گاندو در حیطه سرگرم سازی مخاطب است.

گاندو، سریالی پلیسی و امنیتی است و آرش قادری در جایگاه  فیلمنامه نویس و جواد افشار در مقام کارگردان و سایر عوامل هنری کوشیده اند، ملزومات گونه آثار پلیسی را در گاندو، مدنظر قرار دهند.

گاندو، به دلیل گزینش مضامین اجتماعی بارویکرد ملی، چاشنی واقعیت و تخیل و چیدمان آنها در قالب یک اثر امنیتی و رعایت ظرایف و دقایق و مولفه های تولیدات امنیتی با استفاده از امکانات و ابزار و حمایت های لازم ساخت آثار امنیتی و به کارگیری مناسب و واقع نمای  نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، حفاظتی و انتظامی در نقاط گره آفرین وگره گشای داستان گاندو، عناصر دراماتیک را در جایگاه مقبول نمایشی خود قرارداده است.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

گاندو ، جسارت تلویزیون

گاندو ، افزون بر این ویژگی ها، یک اثر اجتماعی و سیاسی هم است. ازهمین رو مجموعه ای جامع به حساب می آید و پشتوانه پژوهشی درحد لازم درخصوص موضوع های امنیتی، سیاسی واجتماعی، گاندو دو را هم در امتداد و پله ای بالاتر از منظرساختار و پرواخت هنری ازفصل نخست آن جای داده است.

تولید اثار پلیسی امنیتی به دو دلیل بسیارسخت، حساس، پرهزینه و واکنش برانگیزاست. نخست، لزوم وجود امکانات، ابزار و ادوات و حمایت در تولیدات پلیسی و استفاده درست و مطلوب آن ها در اثرکه گاندو در این مورد خوب عمل کرده است.

دوم، حساسیت ها و باورها و سلایق سیاسی وگروهی که گاندو و تمام این نوع تولیدات را در معرض تماشا و قضاوت و برخورد قرارمی دهد.

به همین دلایل، لازم و ضروری است که در تولید آثاری مانندگاندو، باسمت گیری های سیاسی و امپریالیستی، تمام جوانب و حساسیت های اجتماعی وسیاسی مورد دقت و توجه قرارگیرد تا موضوع ها و دستمایه های ملی و اجتماعی آنها در چارچوب های ملی و مردمی، بدون نمایش تعلقات و گرایشهای جناحی و سیاسی ارائه شده و تصویرگردد تا امکان سوتفاهم، سو برداشت و برخوردهای سیاسی نالازم فراهم نیاید.

گاندو، درکل به عنوان یک اثر اکشن، پلیسی، امنیتی،  ملی و ضدامپریالیستی، سریالی قابل توجه و تامل و تاثیرگذار است که هنرمندانه، نوشته، کارگردانی، بازی واجرا شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × دو =