کوتاه قامتان بلندهمت ، دراز قدّان بی مصرف!

کوتاه قامتان بلندهمت ، دراز قدّان بی مصرف! | سرزمین هنر | پیتر دینکلیج ، بازیگر مطرح و کوتاه قامت را همه می شناسند،به بازی زیبایش آفرین گفته و به همت بلندش احترام می گذارند.

دنیا، هم کوتاه قامتان بلند همت دارد و هم درازقدان بی مصرف.عده ای قامتی کوتاه دارند،اما دارای فکری بکر و اعتماد به نفسی بالا هستند،گروهی نیز صاحب قدی درازند،اما دایره فکرشان محدود و اعتماد به نفس شان پایین است.
مهم نیست انسان چه قامتی یا چهره ای دارد،مهم این است که چقدر به قدرت و توانایی های خود تکیه دارد و می خواهد روی پاهای خود بایستد.
برخی آدم ها در درون خود بلندهمت و قدرتی دارند که آنان را به تفکر و تحرک وا داشته و به سوی موفقیت سوق می دهد.اندام و چهره در این مهم نقش چندانی ندارد.

سینما جایگاه افراد بلندهمت


در جهان همواره افرادی را داشته ایم که با قامت کوتاه یا بلند برای خود جایگاهی به دست آورده اند.
سینما نیز مستثنی از این قاعده نبوده،نیست و نخواهد بود.بلند همتان و خوش فکران همه جا محبوب،کوتاه همتان و بدفکران نیز همیشه مغضوب هستند.
این اصلی است که وجود داشته و خواهد داشت. در عرصه سینما و هنر ایران نیز از این گونه افراد به وفور دیده شده و می شود.
امروز در سینمای ایران درازقدانی بی مصرف و فاقد فکر وارد عرصه شده اند که مانند خوره روح ،جسم و مغز هنرهفتم را دارند می خورند.

عده ای که با وجود قامت بلند،همتی کوتاه دارند و آن توانایی را در خود ندیده و نمی بینند که روی پاهای خود ایستاده و با تکیه به دارایی های خویش صاحب جایگاه شوند.
این افراد با وجود داشتن قدرت جسمی،توان روحی ندارند،برای همین سعی می کنند با ترفندها و حیله های غیر حرفه ای و دور از شان انسان،افراد موفق را از جایگاه شان به زیر بکشند تا از روی شانه آنان بالا بروند!

تخم نفاق در مزرعه سوخته سینما

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید


این عده معدود که کاری جز کاشتن تخم نفاق و دشمنی در مزرعه سوخته سینمای ایران نداشته و ندارند،مدام دوبهم زنی کرده و سعی دارند سینماگران،به خصوص با تجربه ها را به جان هم بیندازند که انداخته و می اندازند.

مدام کارهای نکرده را با آب و تاب برای هر کس و ناکسی تعریف می کنند تا خود را بزرگ جلوه دهند،اما بزرگ نیستند و هرگز نیز بزرگی نخواهند کرد،زیرا فکرشان پلید و همت شان کوتاه است!
خانه سینما از بدو تاسیس مشکل داشته و دارد و با این ساختار هرگز بر مشکلات فائق نیامده و نخواهد آمد،زیرا زیربنای آن سست است و هر لحظه بیم ویرانی آن می رود که با شل شدن پایه های آن،عنقریب چنین اتفاقی بیفتد.
یکی از مسائل مهم این خانه، انتخاب رییس آن است که همیشه دردسرآفرین بوده است،شاید در برخی از دوره ها به ظاهر چنین نبوده،اما در باطن مشکلات و دردسرها را داشته است.

امروز با اینکه اساسنامه نیم بند خانه سینما مشخص کرده چه افرادی شایسته نشستن روی صندلی ریاست هستند،باز جنگ و درگیری بین دو گروه آغاز و شدت گرفته است.

بیشتر این درگیری ها به خاطر گل آلود کردن آب توسط همان درازقدان کوتاه همت و بی مصرف است.
این افراد گزارش های نادرست را بین سینماگران پخش می کنند و با دادن اطلاعات غلط یا پر رنگ کردن مسائل کوچک، بین آنان تفرقه ایجاد کرده و وادارشان می کنند شمشیرهای زهرآلود دشمنی را از نیام کین بیرون کشیده و به جسم و جان هم زخم بزنند.
درازقامتان کوتاه فکر که توانایی رییس خانه سینما شدن را ندارند ، با استفاده از سیستم انگلیسی«تفرقه بینداز و حکومت کن» سینماگران صاحب توانایی را مشغول و خود دندان طمع ریاست را تیز کرده یا می خواهند برای فردی که آلت دست شان است راه را باز کنند.

اساسنامه نیم بند خانه سینما


تعجب از سینماگران با تجربه ای است که گول این افراد را خورده و می خورند!موی سپیدکرده هایی که ادعا دارند پرچم سینمای ایران در دستان آنان به اهتزاز است،چرا فریب درازقدان بی همت را خورده و می خورند؟!
یک لحظه نمی نشینند و فکر کنند ریشه این همه دشمنی و تفرقه از کجاست؟اگر خود را در سینمای ایران ذی نفع و ذی حق می دانند،چرا باید سادگی کرده و گول چنین افرادی را بخورند؟!
اساسنامه ناقص و نیم بند خانه سینما شرایط رییس شدن و ادامه آن را در ماده هایی مشخص کرده،به خصوص ماده ۳۷.پس دعوا بر سر چیست یا کیست؟
موی سپیدهای سینما به خود بیایند،اگر می خواهند پرچمدار باشند،باید چون سد سکندر مقابل تفرقه افکنان و دشمنان سینمای ایران بایستند و هرگز به حرف و ادعای آنان گوش ندهند و به کار نگیرند.

اگر غیر از این کنند،پرچم سینما از دست شان خواهد افتاد و دیگر توان برداشتنش را نخواهند داشت.
پیشنهاد می شود برای حل مشکل ریاست سینما،فرد زحمت کش،با سابقه،آشنا با خانه سینما و اهالی آن و از همه مهم تر کسی که با همه از جمله اهالی رسانه تعامل دارد را به ریاست خانه سینما برگزینند تا مشکل حل شده و شمشیرهای نفاق و دشمنی به نیام ها برگردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + پانزده =