کلید حل مشکلات در دست ریش سفیدان سینما است

کلید حل مشکلات در دست ریش سفیدان سینما است |سیدرضا اورنگ | سینما | سرزمین هنر

ریش سفیدان از گذشته های دور، به خاطر آنکه مورد وثوق مردم بوده و هستند، همواره توانسته و می توانند بسیاری از مشکلات اجتماعی،صنفی و خانوادگی را حل و فصل کنند.

گره های کوری که به نظر حتی با دندان هم باز شدنی نبودند، ریش سفیدان با سر انگشتان سحرآمیز خود به راحتی گشوده اند.

سینما نیز بخش مهمی از جامعه است که ریش سفیدان آن می توانند گره های کوری را باز کنند که هیچ مدیر دولتی قادر به آن نیست.

با وجود موی سپیدان سینما چرا باید شکایت ها به دادگاه ها برده شود؟اگر مشکل صنفی است و کاری باید در خانواده سینما حل شود.

متاسفانه گاهی دیده شده که تعداد معدودی  از موی سپید کرده های سینما به خاطر منافع خودشان، آب را گل آلود می کنند تا ماهی درشت تری صید کنند.

این گروه اندک با دو بهم زنی،نه تنها اهالی سینما را مقابل یکدیگر قرار داده می دهند، بلکه پای اهالی رسانه را نیز به این بازی ها باز کرده و چند دستگی ایجاد می کنند.

سینما از جوان تا پیر

 

از طرفی برخی خبرنگاران جوان ناپخته و حتی پیشکسوتان منفعت طلب این عرصه را خام کرده و وادار می کنند علیه سینماگران همکارشان جوسازی کنند و از طرفی دیگر سینمایی ها را تحریک می کنند تا از اهالی رسانه با بهانه و بی بهانه شکایت کنند.

به این ترتیب ایجاد دشمنی و کینه می کنند تا خود با خیال راحت به کارشان بپردازند.

این گروه دو بهم زن که تیغ شان بر تن روزنامه نگاران مستقل کارگر نیست، کینه آنان را به دل گرفته و مترصد فرصتی می مانند تا با شکایت های بی مورد پای آنان را به دادگاه ها بکشانند، نه برای اجرای عدالت،بلکه به خاطر ارضای نفس خود و آزار و اذیت کردن آنان.

در صورتی که خودشان نیز خوب می دانند رفع مشکلات پیش آمده بسیار ساده است و با یک دورهم نشینی همه چیز ختم بخیر می شود، اما نمی خواهند این چنین شود،دوست دارند تا با جار و جنجال و حاشیه سازی اسم شان بر سر زبان ها باشد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

همان گونه که سینما ریش سفید دارد،عرصه رسانه نیز موی سپید دارد که با تفاهم می توانند بزرگ ترین مشکلات را حل و فصل کنند.

سینما عرصه وسیعی است با آدم های بیشمار و گوناگون.طبیعی است که در چنین حوزه ای اختلافات پیش آید، اما همه اختلافات و دعواها را که نباید به دادگاه ها کشاند.

اکثر قریب به اتفاق آنها در خانواده سینما و با نفس مسیحایی ریش سفیدان قابل حل است.

ریش سفیدان سینما و موی سپیدان عرصه رسانه با همکاری و همفکری هم می توانند بزرگ ترین موانع را از سر راه برداشته و جاده پیشرفت را هموار کنند.

مدد ریش سفیدان سینما

 

امروز منوچهر شاهسواری ریاست خانه سینما را بر عهده دارد، اما باید وجهه ریش سفیدی اش بر پست ریاستش بچربد که تا کنون چربیده است.

وی با کدخدامنشی برخی از مشکلات را حل کرده و همچنان در تلاش است در سکوت به کار خود ادامه دهد.

مهم نیست ریش سفیدان بر کرسی ریاست جایی تکیه زده باشند، مهم تر و ارزشمندتر از پست ریاست حرمت ریش سفیدشان است که از هر امری نافذتر است.

امروز در عرصه سینمای ایران ریش سفیدانی مانند سیدضیا هاشمی، غلامرضا  موسوی، مرتضی شایسته، غلامرضا گمرکی و….وجود دارند که توانسته اند با کدخدامنشی بعضی از مشکلات را حل کنند.

باید هم چنین باشد،اگر آنان ریش سفیدی نکنند، سینمای ایران با تنفس مصنوعی نیز نمی تواند زنده بماند.

می دانیم که برخی از دو بهم زن ها دور و بر این ریش سفیدان نیز می پلکند تا با دروغ ها و بازی کردن نقش جاسوس دو جانبه روی بعضی از این پیشکسوتان سینما تاثیر بگذارند که متاسفانه گاهی موفق می شوند.

شاهد این مهم اختلاف و جبهه گیری تعدادی از موی سپیدان سینما با یکدیگر است.باید به این دو بهم زنان اعتنایی نکرده و با شدت از اطراف خود طرد کنند.

ریش سفیدان عرصه سینما کلید حل مشکلات هستند.به این مهم ایمان داشته و داریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =