چرا منتقدان ، دوستان و دوستداران زیادی ندارند؟!

چرا منتقدان، دوستان و دوستداران زیادی ندارند | جبارآذین | عده انسان‌های فرهیخته، خردمند و نقدپذیر در مقایسه با کسانی که هیچ میانه ای با دانش و فرهنگ و اخلاق و تکامل ندارند و نقد و اصلاح ناپذیراند، بسیار اندک است.

همیشه اینطور بوده و خواهد بود، چرا که اکثر انسان‌ها شیفته تعریف و تمجید و ستایش اند وا ز نمایش و تذکر نواقص و منقدان کاستی‌ها و ایرادهای خود بیزاراند. این خصیصه و روش در میان برخی صاحبان قدرت و ثروت و کرسی نشینان عرصه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سایر ارکان اجتماعی، فراوان تر است.

اساساً کسی دوست ندارد که با نقد موقعیت و قدرت و ثروت ،جاه و مقامش زیر سووال رود و دوست دارد که پیوسته مورد تعریف و تجلیل قرار گیرد. در واقع اینان منافع پرستانی هستند که به هیچ طریق نه فقط نقد و پند نمی‌پذیرند که برای بستن دهان، شکستن قلم و دست و پا، و بریدن زبان منقد از تطمیع و تهدید و آزار بهره‌هامی‌برند!

قدرتمندان و نقد

نگاه کنید به کسب و کار و زندگی بعضی قدرتمداران و مجیزیان گویان آن‌ها در برخی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و…که پایکوبان دست در دست هم،شب و روز در استخر پارتیها شیرجه می‌روند.

این بساط حیف و میل و فساد،متأسفانه همچنان دیده می‌شود و مدیر نماها، مسوول نماها، سیاست مدارنماها، اقتصادگرا نماها، منتقدنماها، هنرمندنماها، خبرنگار و روزنامه نگارنماها و… با حراج شرافت و انسانیت و دین و ایمان، در حالی که ملت ایران گرفتار هزاران معضل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اند، با پول همین ملت در رفاه و فساد غوطه وراند. آیا با این اوضاع، مشخص و واضح نیست که چرا منقدان راستین-نه منتقدان حزبی و جناحی که مزدبگیر و مدافع افراد و جریان‌های سیاسی اند!

-دوستان زیادی ندارند و بادنجان دورقاب چین‌ها در کنار تاراجگران مال و اموال مردم، در صدر برخی مجالس سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و سینمایی، دورهمی‌ها، جشنپاره‌ها و حیات خلوت‌های بودجه برباده نشسته اند. آیا این همه، حاصل فروش انسانیت و عزت و شرافت و دین ،به پای پول و ثروت و پست و مقام نیست.

متأسفانه به جز منصفان و خداترسان و مردم دوستان و باورمندان، کسی از منتقدان کاستی‌ها، انحراف‌ها و حیف و میل‌ها، دل خوشی ندارد و به جای خودشکنی و اصلاح خویش، آینه،منقد و مردم رامی‌شکند!

آری، منتقدان راستین و مستقل، دوستان و دوستداران زیادی ندارند، چراکه گوش شنوایی وجودندارد، نرودمیخ آهنین برسنگ و به قول عروسی خوبان “حرامخواری خوشمزه است”!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.