پندار بی نقاب یک سلبریتی سینما

پندار بی نقاب یک سلبریتی سینما | چند روز قبل در دفتر یکی از دوستان سینماگر میهمان بودم و درباره فیلمنامه و فیلم جدیدی که در دست تولید داشت، گپ می‌زدیم .فیلمنامه را پیشتر جهت نظردهی برایم فرستاده بود.

یک شبه درام کمدی متوسط و گیشه ای بود.در میانه بحث ما، یکی ازسلبریتی‌های سینما که به گفته دوست سینماگر، قرار است نقش نخست فیلم او را ایفاکند، به ما پیوست. با آمدن این سلبریتی سینما، من برای خداحافظی از روی صندلی بلند شدم، اما علی رغم میلم و به اصرار آن دو، یک ساعت دیگر ماندم و درباره فیلم در حال پیش تولید آن‌ها صحبت کردیم.

سپس جناب سلبریتی، درباره خود، شهرت، ثروت و لذت، بحثی را آغاز کرد که به ناچار من هم در آن شرکت کردم.

از او پرسیدم: آیا فردین، ملک مطیعی و بیک ایمانوردی را می‌شناسید؟

گفت:آری!

گفتم:انتظامی، مشایخی، رشیدی و شکیبایی را چه؟!

گفت:آری!

پرسیدم: اکنون کجاهستند؟!

گفت:آن دنیا!

گفتم: از شهرت و ثروت و موقعیت، چیزی همراه خود بردند؟!

با ریشخند گفت: منظورت را فهمیدم. قرارنیست، چون همه می‌میریم، از زندگی لذت نبریم و من از امکانات و موقعیتهایم لذت می‌برم.

گفتم: بله، چنین قراری نیست و من مخالف لذّت نیستم، ولی شما از چه و چگونه لذت می‌برید؟

گفت: بهترین‌ها را می‌خورم، بهترین سفرها را می‌روم، بهترین اتومبیلها و خانه‌ها را دارم … خلاصه عاشق بهترین‌هاهستم و از این‌ها لذت می‌برم.

گفتم: خانواده چه؟! با مکث گفت: چندان مقید نیستم و اکنون به اختیار و مستقل زندگی می‌کنم.

گفتم:اهل مطالعه یا امور دینی هستید؟

گفت:راستش نه!

گفتم: این لذت‌هاکه گفتید، خوراک جسمتان بود، برای لذّت روح خود چه می‌کنید؟

گفت: موسیقی گوش می‌کنم و می‌رقصم.

پرسیدم: با مردم چگونه اید؟

گفت: دوستم دارند و برای دیدن فیلم‌هایم پول خرج می‌کنند و من هم دوستشان دارم!

گفتم: تاچه زمانی به این نوع کار و زندگی ادامه می‌دهید؟

گفت: تا وقتی پول و ثروت دارم و دور و برم را زیبایی‌ها و زیباروها پرکرده اند.

گفتم: از سلبریتی بودن خوشحال هستید؟

گفت: بله و برای آن کلی هزینه کرده ام!

پرسیدم:فکر می‌کردید، روزی سلبریتی سینما شوید؟!

گفت: اصلاً به سینما فکر هم نمی‌کردم، تجارت، هدف من بود.

گفتم:حالا هم در سینما تجارت می‌کنید، غیر از این است؟!

گفت: حرفت یک جور‌هایی درست است…

او چیزهای دیگری هم گفت، ولی من نمی‌نویسم، فقط با نوشتن بخشی از گفته‌هایش، خواستم بدون نقاب، با تفکرات و زندگی یک سلبریتی سینما آشنا شوید!


*تصویر انتخاب شده در این نوشته ، تزیینی است و نشانه ی خاصی نمی‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.