پایتخت گاو شیرده ی سازندگان، موفق در جذب اسپانسر و نظرسنجی های داخلی

گاو شیرده ی”پایتخت” پولدار، جلوترازدیگرسریال های فقیرنوروزی | جبارآذین | درماراتن امسال سریالهای نوروزی تلویزیون سرمایه سالار، انحصاری و اسپانسری کشور، چهاردونده با اندام، بداندام، بی اندام و نحیف در صفحه تلویزیون حضور دارند:

پایتخت، کامیون،دوپینگ و میانبر

پایتختی ها که بیش از شش سال است گاو شیرده خودر ا جسته و سالی، یک، دوبار شیرش را میل و گِردَش پایکوبی می کنند، برای نوروز امسال ششمین فصل پایتخت را پخته اند. گاو شیرده پایتخت با آنکه مدت ها است دیگر برای مخاطب،تازگی و جذابیت ندارد و عوامل آن با آکروبات موضوع ها و لوکیشن ها، خود را سر پا نگهداشته اند، به نظرمی رسد به مدد پول اسپانسرها و سلیقه نازل مدیران می خواهد تا شصت فصل دیگربه آقایان شیردهد.

گاو شیرده ی پایتخت

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

با این همه، «پایتخت» در مقایسه با سریال های ضعیف نوروزی به دلیل پول فراوان، شخصیت ها و عوامل و بازیگران آشنا، توانسته است از سایرگاوهای نوروزی سیما جلوتر بدود. به ظاهر این گاو مادر مُرده باید تا زمانی که شیرش خشک نشده، هر چند لنگ زنان، در تلویزیون راه گم کرده ایران بدود.

میانبر
میانبر

دوپینگ و میانبر

گاوی که رضامقصودی و یارانش به نام“دوپینگ” بر آن سوارند،گرچه از نظر سوژه، اندکی چاق و چله است، ولی از منظرساختار و پرداخت هنری، تر و فرز نیست و با آنکه جلوتر از گاو لاغر و نحیف“میانبر”و پشت”کامیون” بی اندام می دود و نمی تواند همپای پایتخت بدود، به جز موضوع به نسبت جدیدش در فضای سریالهای ایرانی و بازی متفاوت شبنم مقدمی،حرفی برای گفتن و چیزی برای تماشاندارد.

کامیون

ساخته سیدمسعود اطیابی با آنکه یک «کامیون» گاو است، اما به علت ضعفهای فراوان نوشتاری و ساختاری و سطحی نگری به مسائل اجتماعی و….به اندازه گاو شیرده پایتخت نیست. گاو بی رمق یزدان «فتوحی» هم با وجود آنکه از «میانبر» در ماراتن گاوهای شیرده سیما شرکت کرده است، لیکن به جای ورود به جاده اصلی مسابقه جذابیت و سرگرمی، وارد بیراهه ضعف مضمون و محتوا و پرداخت شده و در انتهای ردیف مسابقه گاوی قراردارد. گاوهای تزیین و سفارش شده نوروزی که بنا بوده طناز هم باشند، جدا از قد و قواره و هیکل های نخراشیده، فاقد مؤلفه های طنز و کمدی اند.با آنکه گاو های بدون نقش و نگار نوروزی نو دونه، برای سازندگان آن ها به ویژه پایتختی ها و تلویزیون شیر و سود داشته اند، ولی برای مردم کرونا زده کشور، چیزی ندارند!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =