سینما؛ ورود سرمایه آری، ورود پولشوی نه

سینما؛ ورود “سرمایه” آری، ورود پولشوی نه|  جبارآذین| مبارزات عدالتخواهان از زاویه فرهنگ، هنر، معنویات و ارزشها با پولشویی و پولشویان، با ورود افراد،گروه ها، شرکتها و جریان های غیرسینمایی که اهداف سیاسی، تجاری و حزبی را دنبال می کنند و همچنین رخدادهای مرتبط باامثال امامی و رضوی، درخصوص استفاده از سرمایه ها و افراد مساله دار، سبب مخدوش شدن یک موضوع مهم در عرصه فرهنگ و هنر و سینما و رسانه شده است.

سینما و تولید فیلم بر ارکان هنرمند، هنر، مدیریت، مخاطب و سرمایه استوار است و هر کدام از این مؤلفه ها باید در سینما، نقش و سهم و جایگاه خود را داشته باشند، ولی به دلیل نبود مدیریت و نداشتن ساز و کار تخصصی، قانونی و شفاف،سینمای امروز ایران دچار انواع بیماری ها و هرج و مرج است و مانند همه جای این مملکت،هیچ چیز و هیچ کس،سر جای خود نیست و این قرار نداشتن در جای خود، از منظرشرع و عرف و قانون، به معنای نبود عدالت است.

پولشوی چگونه وارد سینما می شود؟

چنین آشفته بازار و نبود دانش و تخصص در حوزه مدیریت سینما و گاه تولید فیلم و جذب سرمایه ، باعث باز شدن دروازه های سینما به روی هرکس و هر گروه شده و چون نظارت وجود ندارد، بر نابسامانی های سینمای کشور افزوده شده است.

واقعیت اینکه، شما به عنوان سینماگر،چنانچه بهترین فیلمنامه با مضامین عالی و برترین عوامل فنی و هنری تولید فیلم را در اختیارداشته باشید، اما سرمایه ای برای ساختن آن که امروزه تولید یک فیلم معمولی چندمیلیارد تومان هزینه دارد، وجود نداشته باشد، کاری از دستتان برنمی آید و تولید فیلم مقدور نخواهدبود.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

از آنجا که امکانات و تسهیلات فرهنگ و هنر و سینما در کشور ما بر اساس قدرت و جایگاه دولتی ها و ارگانی ها میان آن ها تقسیم شده و آن ها عمدتاً از همفکران و همسوهای خود پشتیبانی می کنند و امکانات خود را در اختیارآن ها قرار می دهند، شما مجبور می شوید برای تعطیل نشدن، بقای تولید و گرداندن چرخ زندگی خود به بخش خصوصی رجوع کنید تاشاید موفق به جذب سرمایه شوید.

نقش دلالان در نظام سرمایه

بدیهی اینکه سرمایه داران، آن هم در ایران سرمایه داری که بر مناسبات اقتصادی آن، دلالی سلطه دارد، به سود می اندیشند و بخشی از سرمایه آن ها مانند سرمایه جاری در کشور از سلامت و شفافیت دور است و امکان ورود هرگونه سرمایه به سینما وجوددارد.

با این همه می شود،باگزینش مدیران متخصص و متعهد،جهت اداره امور سینما و مدیریت هوشمندانه، بهینه و هدفمند سینماگران،سرمایه ها را گزینش و شفاف و از آن ها برای تولیدآثار خوب ملی سینمایی استفاده کرد.

بنابراین نباید با ورود سرمایه به دلیل برخی غلط ها و انحراف ها، به هنر و سینما مخالفت کرد و باید میان آن و فرصت طلبان پولشوی و باندهای مافیایی که در سینما و همه جا هستند ،تفاوت قائل شد. سینمابرای نجات ازبیماری ها و بحران های خود، باید به اهل آن واگذار شود!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + سیزده =