هنر و هنرمند در روزگار ما به روایت ا.بامداد

امروز سالروز حاموشی کاشف فروتن شوکران ، الف بامداد یا همان احمد شاملوست. کسی که سرودن شعرهای سپیدی را آغاز کرد که به شعرهای شاملوئی نیز مشهور است. او ثابت کرد برای ماندگاری در عالم فرهنگ وادبیات آنچه مهم است عاشق بودن و تحقیق و پژوهش است نه تنها مدارک مختلف تحصیلی و آکادمیک. دراین روز ، خواندن نوشته کوتاهی از او درباره هنر وهنرمند در دوران معاصر جذاب به نظر می رسد.

روزگار ما دیگر روزگار خاموشى ‏نیست، هر چند که‏ بازار دهان‌‏بندسازى‏ همچنان ‏پر رونق‏ باشد. روزگار تفنن ‏و این‌‏جور حرف‏‌ها هـم نیست، چرا که‏ امروزه‌‏روز آثار هنرى بر سر بازارها به ‏نمایش‏ عام ‏در مى‌‏آید و دور نیست‏ که ‏بیننده، مدعى‌‏‌ى بى‌‏گذشتى‏ از آب‏ درآید و براى ‏گرفتن ‏حق ‏خود چنگ‏ در گریبان ‏هنرمند افکند.هنرمند روزگار مـا بر هیچ سکوئى ایمن نیست، در هیچ میدانى ناظـر مصـون از تعرض قضایـا نیست.

jungle

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + چهار =