هنرمندان و بی هنران درجه دار و ارتش بدون درجه فرهنگ! 

سرزمین هنر | در تمام کشورها، صرف نظر از سیستم های حکومتی، یک سنت پسندیده تشریفاتی، فرهنگی، ملی و مردمی رایج است که در چارچوب آن و بر اساس روابط و ضوابط و معیار های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، به اهالی فعال و پیشکسوت و مطرح و تاثیرگذار هنر و همچنین بی هنران و کار چاق کن های بازارهای سیاسی هنری، فرهنگی و ادبی، لقب ها، درجه ها و هدایا اهدا می شود. این رسم جهانی، در ایران هم توسط مسئولان فرهنگی سیاسی و غیره، طبق ضوابط و روابط درست و غلط و حق و ناحق به هنرمندان، بی هنران و هنرفروشان کشور اهدا شده و می شود.

در میان هنرمندان درجه دار هنری، به راستی هنرمندان شایسته و لایق و ممتازی هستند که این درجه‌ها و بسیار بیش از این درجات، حق مقام و هنرمندی های آنها است. با این همه خیلی از بی هنران و کارچاق کن ها که منتخب و منتصب اشتباهی های هنر و سینما هستند هم به رتبه درجه داری ارتقا یافته اند که ابدا حق آنها نیست و به جای دریافت عنوان و درجه، سزاوار جاروب از عرصه های فرهنگ و هنراند.

روزگاری بنا داشتم، فهرست اسامی دریافت کنندگان نالایق و ناشایسته نشان ها و درجه های هنری را جهت آگاهی ملت، منتشر کنم، ولی دوست سینماگر محترمی گفت:

“گرچه این افراد لیاقت این درجه‌ها را ندارند، ولی برای داشتن همین درجه‌ها و نشان ها، شندرغاز دریافت می کنند که چرخ زندگیشان می چرخد، لطفا رسوایشان نکن، گناه دارند.”

گفتم ، گفت

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

گفتم: “آخر ناحق اند و نانی که به خانه می برند، حق و سهم آن ها نیست.”

گفت: “می دانم، با این حال این کار را نکن.”

گفتم: “ارتشی از زحمتکشان با نام و بی نام در حوزه های فرهنگ فعالیت می کنند، اگر قرار است به کسانی درجه داده شود، آن ها در اولویت هستند.”

گفت: “می دانم….راستی خود شما درجه داری؟”

با لبخند گفتم: “من هرگز از کسی یا مسئولی، چیزی نخواسته و نمی خواهم، اگر هم چیزی بخواهم، از خدای خود می خواهم. افزون بر این، من درجه‌های خود را که والاتر و برتر از درجه‌های مسئولان است، از مردم گرفته ام. آن ها از سر لطف و مهر مرا “ژنرال فرهنگی”، “نویسنده و منقد حق طلب”، “عدالتخواه” و “مردمی” و…”خوانده اند، چه مقام و درجه ای بالاتر از هدایای مردم!”

دوست سینماگر چیزی نگفت و من هم تا این زمان، فهرست بی هنران درجه دار را منتشر نکرده ام. به امید آنکه روزی، روزگاری، درجه‌های مسئولان و مردم در تلاقی نگاه ملی و مردمی، ملی شده و از سوی مردم به اهالی هنر و فرهنگ اهدا شود!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 9 =