نگاهی کوتاه به فیلم خون شد اثر مسعود کیمیایی

فریده ذاکری

نگاهی کوتاه به فیلم خون شد اثر مسعود کیمیایی | فریده ذاکری | خون شد ، فیلم خوبی ازکیمیایی کارگردان ۷۸ ساله ای است که بعدازسالها توانست باردیگرفیلمی‌استاندارد و معقول بسازد و یکی از امتیازات فیلم نبودن آقازاده اش دراین فیلم است که همواره دوست دارد ادای بهروز وثوقی را دربیاورد.
خون شد داستان ملموسی داردودرست و بجا وقایع اقتصادی و حال زار اینروزهای مردم را به هم پیوند داده .فیلمی‌سرپاکه خوب پرداخته و ساخته شده با بازی بینظیر سعید آقا خانی که نقش را درست درک کرده وباتکیه برانبوه تجربیاتش کاراکتری دیدنی را درنقش فضلی آفریده…
قهرمان «خون شد» به دنبال احیای یک ارزش دفن‏ شده در مناسبات اجتماعی است و می‏خواهد آبرو را به خانواده برگرداند اما ماجرای فیلم درباره‏ انتقام نیست. داستان فیلم درباره‏ مردی است که برمی‏گردد و می‏بیند خانه‏ اش فروپاشیده و دست به کار می‏شود تا همه‏ چیز را راست‏ و‏ریست کند و سر جای قبلی‏ اش برگرداند. این وسط مجبور است با کلی آدم دربیفتد و خون بریزد و خون بدهد.

اما در‌نهایت این قهرمان تراژیک راه را نشان می‏دهد. خون شد با دیالوگ‏هایی کوتاه و روایتی که تشتت آثار قبلی را ندارد و سر راست و کم‏ و ‏بیش دقیق جلو می‌‏رود. و ریشه در آثار قدیمی‌این کارگردان دارد.

فیلم استاندارد کارگردان ۷۸ ساله

خون شد، فیلم خوبی ازکیمیایی کارگردان ۷۸ ساله ای است که بعدازسالها توانست باردیگرفیلمی‌استاندارد و معقول بسازد و یکی از امتیازات فیلم نبودن آقازاده اش دراین فیلم است که همواره دوست داردادای بهروز وثوقی را دربیاورد .


«خون شد» داستان ملموسی دارد و درست و بجا وقایع اقتصادی و حال زار اینروزهای مردم را به هم پیوند داده .فیلمی‌سرپاکه خوب پرداخته و ساخته شده با بازی بینظیر سعید آقا خانی که نقش را درست درک کرده وباتکیه برانبوه تجربیاتش کاراکتری دیدنی را درنقش فضلی آفریده…

قهرمان «خون شد» به دنبال احیای یک ارزش دفن‏ شده در مناسبات اجتماعی است و می‏ خواهد آبرو را به خانواده برگرداند اما ماجرای فیلم درباره‏ انتقام نیست. این فیلم درباره‏ مردی است که برمی‏گردد و می‏بیند خانه‏ اش فروپاشیده و دست به کار می‏ شود تا همه‏ چیز را راست‏ و‏ریست کند و سرجای قبلی‏ اش برگرداند.

این وسط مجبور است با کلی آدم دربیفتد و خون بریزد و خون بدهد. اما در‌نهایت این قهرمان تراژیک راه را نشان می‏ دهد. خون شد با دیالوگ‏هایی کوتاه و روایتی که تشتت آثار قبلی را ندارد و سر راست و کم‏ و ‏بیش دقیق جلو می‏ رود و ریشه در آثار قدیمی‌این کارگردان دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.