گفتگو: نگار اسکندرفر از کورش اسدی می گوید

نگار اسکندرفر در حاشیه مراسم وداع باپیکر خالق «باغ ملی »قبل ازظهر امروز در خانه ی هنرمندان از کورش اسدی برایمان گفت. توجه شما را به گفتگوی اختصاصی هنرلند با این روزنامه نگار جلب می کنیم.

هنرلند قصه ای ازمرداد ۱۳۴۳در آبادان تا تیرماه ۱۳۹۶درتهران .

نگاراسکندرفر (روزنامه نگار و مدیر موسسه کارنامه ) برای مخاطبان هنرلند چنین گفت :
از اولین روزی که همکاری امان را با آقای گلشیری شروع کردیم ٬ آقای گلشیری قبلاً هیئت تحریریه شان را انتخاب کرده بودند و کورش اسدی جزو هیئت تحریریه بود که همراه حسین آب کنار٬فرهادفیروزی ٬محمدتقوی وعبدالعلی عظیمیاز همان جلسه ی اول بودند وکورش اسدی درحقیقت انتخاب آقای گلشیری بود.

هنرلند چند سال با ایشان و آقای هوشنگ گلشیری همکاری داشتید؟

سالها باایشان درانتشار مجله ی کارنامه همکاری کردیم .بعدازرفتن آقای گلشیری وگروهشان جویای احوال ایشان بودم ومی شنیدم که کورش عیان نمی شود و فعلاً درغارخودش است تاسالهای اخیر که فهمیدم مراوده دارد وکمی اجتماعی شده است. دعوتش کردیم که بیاید مراوده ومعاشرت را درحوزه ی ادبیات وداستان نویسی داشته باشیم که تاهمین اواخر در موسسه کارنامه کارگاه داستانویسی داشت .

 هنرلند جایگاه ایشان در حوزه ی ادبیات معاصر را چگونه می بینید و آثار فقدان ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

نگاراسکندرفر: شاید متر و معیارمن هوشنگ گلشیری باشد ، زمانی که کورش عضوهیئت تحریریه کارنامه بود ، اگر کورش داستانی را برای چاپ تایید می کرد، گلشیری حرفی روی آن نمی زدد و این نشان دهنده ی این است که به تشخیص آدمی مثل گلشیری ٬کورش کلام را می شناخت٬ داستان رامی شناخت وشاید اگر این زندگی تلخ منزوی رانداشت ٬به هرحال به عنوان یک نویسنده ای که شهرتی فراتر از آنی که الان دارد حتماً شناخته می شد.
نویسنده ی خیلی خوبی بود داستان رامی شناخت ولی اینکه جایگاهش !
این روزها من درمورد جایگاه مسئله دارم .چون کسانی درجایی نشسته اند که جایشان نیست وکسانی باید در آنجا باشند ٬که قرار نگرفتند ونیستند شاید کورش یکی ازز آنهابود.

 هنرلند هنرلند فقدان این نویسنده ی آرام وپرسکوت را به جامعه ادبی تسلیت می گوید باشد که بعدازاین بیشتر در زمان زندگی هنرمندان به آنان بپردازیم نه در سوگشان هرچند مرگ بی خبر می آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =