نمایشگاه نقاشی آقای داوودقنبری در گالری آس تاپایان هفته ادامه دارد

نمایشگاه نقاشی آقای داوود قنبری در گالری آس ؛ خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی‌پلاک ۱۸۳۱(جنب بانک پارسیان ونمایشگاه حداد )
این روزها میزبان هنرمندان ٬ بازدیدکنندگان وعلاقه مندان به هنرهای تجسمی‌وبه ویژه نقاشی است .
روز جمعه بیست وهشتم آبانماه این نمایشگاه افتتاح شد وتا پایان هفته ی جاری ادامه دارد .
توجه شما را به گزارش تصویری
بخشی از این نمایشگاه ٬برای شما مخاطبان وعلاقه مندان جلب می‌نمایم .
ساعات بازدید از نمایشگاه هر روز ازساعت یازده صبح تا ده شب می‌باشد .

نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                      نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                     نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                     نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                      نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                  نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                  نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                     نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                    نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
                                                    نمایشگاه نقاشی داوودقنبری

 

نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
نمایشگاه نقاشی داوودقنبری
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.