ممنوعیت اکران «کاناپه» بی حجاب؛ وآزادی نمایش «رختخواب و تختخواب» باحجاب!

جبار آذین

تأملی بر ممنوعیت اکران فیلم کاناپه | حاکمیت سانسور سلیقه ای در دوران حیات غم انگیزکنونی سینمای ایران و گستردگی انواع بیماری و فساد وابتذال درجای جای آن و نبود سازوکارهایتعریف شده قانونی و کارشناسی برای تولید و اکران فیلم ها، همچنین سلطه تاراجگران پولشوی و راهزنی های مافیا و مخالفت و ممانعت از آزاد وسلامت اندیشی و تعامل فرهنگی در سینما، سد سکندر سینما و سینماگر ایرانی است.

اعطای غیر کار شناسی مجوز ساخت و بعد از ساخت، توقیف و جلوگیری از نمایش فیلم های دارای پروانه و مجوز ساخت، پیش از هر چیز، نمایشگر این مهم است که سینمای ایران در عبور از گذرگاه های رسمی و اداری دولتی و غیر دولتی، با معلولیت های ذهنی جماعتی روبرو است که از سینما و مسؤلیت، صندلی و سلیقه مداری شخصی و گروهی را پسند و گزینش کرده و در عمل، مجری آن هستند.

مهم نیست، فیلم «کاناپه» ساخته کیانوش عیاری و دیگرفیلم های گیر افتاده در سلاخ خانه های سانسور ارشاد و جاهای دیگر، به چه دلیل مغضوب واقع شده اند، مهم این است که تیغ کشان سانسور بر چه مبنا و اصول با آثار هنری و فرهنگی برخورد می کنند.

داریوش مهرجویی سرصحنه ی فیلم کاناپه
داریوش مهرجویی سرصحنه ی فیلم کاناپه

اغلب ایرادهای آقایان، دارای تعریف خردمندانه، کارشناسی و حتی قانونی نیست و از نگاه و نظر و سلیقه شخصی

نشأت می گیرد. فیلم جدید و پر حرف عیاری، برای پیشگیری از ایرادگیری سلیقه ای سانسورچیان از حجاب سر

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

زنان فیلم خود، بر سر خانم های «کاناپه»، کلاه گیس گذاشته است.

روشی که بارها در چندین فیلم و سریال تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته و حتی یک مورد هم با قهر سانسور روبرونشده است، حال چگونه است که کلاه گیس های کاناپه مسأله دارشده اند؟!

شاید آقایان از رنگ و اندازه و پیچش موی کلاه گیس ها خوششان نیامده است!

یا شاید این بار هم، فشار دگم اندیشان در توقیف فیلم و اعمال چنین سانسور، دخیل بوده است!

افزون بر این، این نوع برخورد با هنر و هنرمند و فرهنگ در شرایطی اتفاق می افتد که انواع فیلمک های نازل و بازاری و سخیف شبه کمدی و به ظاهر خانوادگی، با هجمه به ارزشها و مسایل اخلافی و انسانی، به نمایش هجو گونه صحنه ها و دیالوگ های «رختخوابی و تختخوابی» دراکران مشغول اند! درهرحال، این گونه رخدادها، نشانگر نبود ساز و کار مشخص و حد و مرز معقول و قانونی درسینما است.

گرچه این اقدام های پریشان و سلیقه ای در سینمای بیمار و مافیازده ایران که خود فاقد تعریف و جایگاه قانونی در کشوراست و به بازار مکاره و زایشگاه و پرورشگاه علف های هرز تبدیل شده، عجیب نیستند، ولی بدون شک در تخریب سینمای کشور نقش اساسی دارند!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 5 =