مطبوعات حذف می‌شوند؛مطبوع عات می‌ماند زمستان است

امیر فرض اللهی

مطبوعات ایران امروز حال و روز خوبی ندارند و یکی یکی تعطیل می‌شوند و یا به اجبار به سمت الکترونیکی شدن سوق می‌یابند. همین امر اعتراض روزنامه نگاران مستقلی را به همراه داشته است که بدون استفاده از بودجه‌های دولتی و پولهای مشکوک به سختی روزگار می‌گذرانند.یادداشتی که می‌خوانید با اشاره به این موضوع به قلم سردبیر مجله ی چاپی سیاه سفید* نوشته شده است.

مطبوعات حذف می‌شوند؛ مطبوع عات می‌ماند زمستان است| امیر فرض اللهی | فصل بی برگی مطبوعات رسیده است. حتی بخش نامه پنج ماده ای وزیر فرهنگ نیز نتوانسته رویه معاونت مطبوعاتی را در حمایت از مطبوعات پر تولید و محتوا و عدم حمایت از نشریات بی محتوا و اما منظم در انتشار ،تغییر دهد.

شاخص‌ها در اعطای حمایت همچنان همان است.با وجود آنکه مدیر کل مطبوعات داخلی تغییر کرده اما در بر همان پاشنه می‌چرخد. پاشنه ای که به رسانه‌های بی هویت و زنجیره ای و سرتاسر کپی شده از روی دست دیگران اجازه می‌دهد یک یا چندنفره به روش صوری نظم در انتشار داشته و از مواهب یارانه مطبوعاتی و دریافت کاغذ ارزانتر برخوردار باشند و مطبوعات مستقل بواسطه بنیه ضعیف اقتصادی منظم منتشر نشوند و از همه چیز بی بهره باشند حتی اگر در آنچه منتشر ساخته است پیشرو و تاثیر گذار باشند و با ادامه این رویه صرفا مطبوع عات حزبی و سیاست زده می‌مانند و مستقل‌ها با این همه تلاطم اقتصادی توان ادامه ندارند و عرصه برایشان بسیار سخت شده است.

درغیاب مطبوعات مستقل اما فیک نیوز‌ها و مطبوع عات جعلی و به دور از خردورزی و منصف رشد می‌کنند و عرصه برای روزنامه نگاران واقعی بسیار سخت می‌شود؛ در حد اختلال جدی در معاش و…به نیکی نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

شماره بعدی آیا تورم حیرت انگیز قیمت کاغذ اجازه می‌دهد منتشر شویم و یا یاری رسانی به مطبوعات مستقل آغازیدن می‌گیرد و حمایت حداقلی از این مهم امکانپذیر و ضرورتش درک می‌شود؟!

نکته قابل توجه آنست که تا انجا که توان داشته باشیم حتی با صفحات محدود اما تولید محتوای درجه یک ، تاثیر گذار وقابل تامل ادامه می‌دهیم و استقبال قابل توجه شما مخاطبان در هشت شماره ای که منتشر ساخته ایم را از یاد نخواهیم برد.

ای که دستت می‌رسد کاری بکن            پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار


*سرمقاله مجله چاپی سیاه سفید/امیر فرض اللهی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.