مشکلات فرهنگی در دولت جدید |گفتگو با جبار آذین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشکلات فرهنگی در دولت جدید| در آستانه برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی کرده ایم با « جبار آذین » منتقد و مدرس سینما درباره مشکلات پیش روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

هنرلند در آستانه بررسی صلاحیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  دولت دوازدهم ، تحلیل شما را درباره وضعیت کلی فرهنگی کشور را جویا می شویم.

گزینش ها وعملکردهای اشتباهی مسوولان حوزه های مختلف،خودمختار وخود محور فرهنگی وهنری که رئوس توجه آن ها بیش وپیش ازتوجه به منافع و مطالبات مردمی، متوجه نظرها وسلیقه های سیاسی جناحی است، درکنارمناسبات نابسامان و تولیدات نامناسبت وگاه مغایربافرهنگ ونیازجامعه و غفلت ازنفوذ ورسوخ برنامه های غیر فرهنگی داخلی وخارجی،چنان اوضاع فرهنگ وهنرکشورراآشفته کرده است که با هیچ راهکار،ترفند و مسکن رایج بازاری قابل اصلاح ودرمان نیست.

هنرلند مهمترین عواملی که باعث این ارزیابی کلی شما ار فرهنگ و هنر کشور است کدامند؟

سلطه تفکرات و خطوط سلیقه ای تاریخ مصرف گذشته دهه شصتی، مکانیسم های زنگ زده و عوامل وعناصر ناکارآمد واجرای برنامه ها و اهداف موازی فرهنگی وهنری با سمت و سوی نگاه گروهی وهمچنین تقسیم امکانات وبودجه میان نهادوسازمان ها و دستگاه های پرتعداد مدعی فرهنگ که بسیاری ازآن ها به دلیل عملکردبد وضعیف وحتی غلط ،بودجه بربادده ونالازم اند،ساختارشکننده بنای کج وکوله فرهنگ وهنرکشوررادرآستانه فرو پاشی وآوارقرارداده است.دراین شرایط، تکرار اشتباه های پیشینیان و تداوم بیراه های مدیران ومسوولان امتحان پس داده و مردود،خطایی بزرگ و نابخشودنی خواهد بود.

هنرلند دولت یازدهم دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تجربه کرد، عملکرد این دو وزیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

پس ازبرکناری وزیراشتباهی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی کابینه یازدهم، سید عباس صالحی امیری که دستی در زمینه فرهنگ والبته حوزه دارد،سرپرست این وزارتخانه شد وکوشش کردتادرحدبضاعت خودازسقوط آن ولطمه اقدام های غیرفرهنگی در قالب فرهنگ جلوگیری کندکه نشدونتوانست،چرا که آنچه امروزازفرهنگ وهنررسمی و غیر رسمی درایران به چشم می خورد، صرفنظر ازاستثناها وظواهررنگارنگ وشیک وبزک کرده،ویرانه هاومخروبه ها وچارچوب های درحال ریزش یک ساختمان درست مهندسی، مدیریت و معماری نشده فرهنگ وهنر و بویژه در سینما است.

هنرلند آیا با انتخاب آقای صالحی  به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وضعیتی که از فرهنگ و هنر توصیف کردید اصلاح خواهدشد؟

چنانچه خوشبین باشیم وصالحی رامناسب وزارت ارشاد و وزیری متخصص،خوشفکر وکاربلد ومتعهد هم بدانیم-که این مهم جای بحث و نقد دارد- و ایشان ازقدرترین مشاوران هنری و فرهنگی ومدیران با دانش وباتجربه فرهنگی بهره بگیرد و درکل خود و وزارت ارشاد، مجریانی موردتاییددولت وحتی ملت باشند،او باتعدد نافرمانی ها وخودسری های مراکز مسوول وغیرمسوول فرهنگی وهنری که هرکدام درقسمتی ازکشور پرچم در دست، مدعی امورفرهنگی و فرهنگسازی اند و برای وزارت ارشادبه عنوان متولی قانونی فرهنگ وهنرتره هم خردنمی کنند،چه خواهد کرد؟ آ یا با آن هامماشات می کند که دراین صورت آش وکاسه همین خواهد بود که هست!آیا مقابله می کند که درچنین وضعیت باید فاتحه فرهنگ راخواند ویا…درهرصورت،آن ها باز هم کارخودرا می کنند! ولذا وزیرخوب و مجری خوب بودن فرهنگ ،شاید برای مدتی اندک نقش مسکن را ایفا کند،ولی هیچ کمکی به بهبودواصلاح فرهنگ نخواهدکرد. درواقع چون خانه فرهنگ ازپای بست ویران است،هرگونه اقدامی عمدتا سطحی وگذرا وبدون ثمرپایدارخواهد بود.اگرقراراست به راستی در حوزه فرهنگ وهنر اتفاقی مبارک ،بنیادین واساسی رخ دهد،باید پیشتر کرکره مغازه های به اصطلاح فرهنگی غیرلازم قانونی و غیرقانونی وبا مجوز وبدون مجوز دولتی وارگانی وخصوصی پایین کشیده شود واداره فرهنگ ازحالت ملوک الطوایفی خارج گردد تا یک وزیر و مجری خوب و وزارت کارآمدبتواند به فرهنگ کشور خدمت کند، و تازمانی که این گونه نشود،ده هاوزیروصد هامدیروهنرمندکاربلد هم نمی توانندمانع آوارفرهنگی وفروپاشی وانحطاط آن شوند. خانه لرزان فکری و اجرایی فرهنگ وهنرو سینما،کهنه وفرسوده وکلنگی شده ونیازمند اندیشه نو، ساختار جدیدواقدام ها واصلاحات اساسی است.حال وزیرفرهنگ حاذق آن هر که می خواهدباشد ! با تزریق و مصرف مسکن،حال بیمارنزارفرهنگ بهبود نمی یابد، برای درمان،باید آن راجراحی کرد وبابیرون ریختن فضولات واضافات وضایعات، فرهنگ رادرمان،اصلاح وحال آن وجامعه راخوب کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =