مردم و خوک‌های وطنی در سال خوک | طنز فرهنگی

جبار آذین

مردم و خوک‌های وطنی در سال خوک | مردم می‌پرسند:”ازآنجا که خوردن گوشت خوک مشکل دارد و ما در ایران، خوک پروری نداریم ، پس چرا در کشور این همه خوک وجود دارد و روز به روز هم به گله آن‌ها افزوده می‌شود؟!

عده خوکها به قدری افزایش یافته است که ضرورت خوک زدایی، گردآوری و برخورد با آن‌ها به درستی احساس می‌شود. برخی خوک‌های ایرانی که خود را دارای ژن برتر و بعضی دیگر ثروتمند مادرزاد می‌دانند و بر روی بیت المال و اموال ملت خیمه زده و لباس آقازاده‌ها، خانم زاده‌ها، اشراف زاده‌ها وچی چی زاده‌ها را به تن کرده اند،در حوزه‌های سیاست و فرهنگ و هنر بویژه اقتصاد و روی پرده سینماها قابل مشاهده اند.

انبوه شدن کاخها و کوخ‌ها،گواه وجود خوک‌ها و زندگی خوکی در ایران عزیز و ارزشمدار است!

حال این سؤال مطرح است که به راستی این همه خوک از کجا پیدا شده و چگونه تعدادشان از کفتارها و لاشخورها هم فزونی گرفته است؟”

پاسخ تمام این پرسش‌هادریک جمله است: “اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بیمار و بیماری زا و خوک پرور است.”

علت اصلی این بیماری هم، انزوای انسانیت، اخلاق، ایمان، اندیشه و خداباوری و حاکمیت سرمایه داری فاشیستی بر ارکان و زندگی جاری درکشور است. در واقع اقتصاد بیمار و دزد و آفت زده ایران، خوک پرور و خوک ساز است.

گرچه در کشورما، تشکیلات سنتی و رسمی‌و قانونی خوک پروری و خوک سازی وجود ندارد، اما اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر منحرف و تحقیرشده ای داریم که تولید کننده و پرورش دهنده خوکها و دزدهای غارتگر بیت المال اند.مصداق‌های آنها را هم می‌شود به فراوانی در عرصه‌های یادشده دید.

شکرخدا ما در ایران، خوک کم نداریم

سال نود و هشت سال خوک است و شکر خدا ما در ایران ، خوک کم نداریم. از آن سو هم مردم به دلیل فقر و گرانی و بی لیاقتی و ناکارآمدی مسوولان، در اداره زندگی خود و تهیه ارزاق و گوشت و.. دچار مشکل هستند، پیشنهاد می‌شود، به جای آنکه خوک‌ها، یک به یک، با سرقت پول و اموال مردم از کشور فرارکنند، مانند همین نا خانمی‌که بسان سایر دوستان سارق فراری اش، به تازگی به روایتی شش میلیاردیورو! یاهزارمیلیاردتومان! از سرمایه کشور را دزدید و درمقابل چشم‌های باز و بسته محافظ‌ها و نا مسوولان خود به خواب زده و نگاه مبهوت مردمی‌که به جای اعتراض و بازخواست نا مسوولان، با تأسف فقط سرتکان دادند، ازایران گریخت!

پس ازبازگیری اموال مردم، گله گله به کشتارگاه‌ها تحویل شوند و لاشه‌هایشان به دوستان خارجی خوک دوست آنهافروخته و به جای آنها گاو و گوسفند واردشود تا دست کم، مردم از گوشت آن‌هابهره مندگردند.

در سال خوک ، حواسمان به گرگها، روباه‌ها، خوک‌ها، خودمان و وطن باشد!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.