لمپن ها در تلویزیون!

آنچه باید مدنظر تولید کنندگان فیلم ها و مجموعه های پلیسی و جنایی بوده و به رعایت آن موظف و ملزم باشند، پرهیز از رواج لمپنیسم، لطمه به فرهنگ مردم، بدآموزی و اشاعه خشونت است.

لمپن ها در تلویزیون!|سرزمین هنر|جبارآذین|تلویزیون

مدیرسابق شبکه یک سیما و تهیه کننده سریال های مسلسل تلویزیونی در چند سال اخیر،این بار به یاری هنرمندانه حسن لفافیان و نویسندگان فیلمنامه «حکم رشد» با طراحی و چینش حساب شده در بطن و حاشیه یک داستان اجتماعی و خانوادگی در قالب مجموعه ای پلیسی در بستر مناسبات و فرهنگ مصدوم جامعه امروز، دست عده ای از زورگیرها، شرخرها، مالخرها و لمپن ها را گرفته و آنها را وارد تلویزیون و از این راه داخل خانه ها و میان خانواده های تلویزیون بین کرده است.

فرجی گرچه در سریال خود به لمپن ها پروبال داده و به سرکردگی غلام آنها را حاکمان غلط یک منطقه پایین شهری به نمایش درآورده است،اما آنهارا به حال خود رها نکرده و با بهره بری از متنی جاندار و پر کشش و کشمکش و تصویرسازی خوب لفافیان، قرار است براساس اندیشه مبارزه دایمی خیر و شر،صفی از نیروهای خیر را با رهبری یک کلانتر اهل معرفت و پایبند قانون و مردمی به نام ذبیح   پاشا در برابر اشرار سامان دهد.

سریال پلیسی «حکم رشد»،امتیازهایی خوب در گزینش و چیدمان مضمون، داستان و محتوا، پردازش شخصیت ها و کارگردانی   دارد.

همچنین از نظر پرداخت و ساختار هنری با ترکیبی ازآثار پلیسی سنتی و مدرن و وفاداری به مولفه های چنین آثار،به نسبت موفق ظاهرشده است.

بازی های خوب را هم باید به امتیازهای این سریال افزود.با این همه، آنچه باید مدنظر تولید کنندگان فیلم ها و مجموعه های پلیسی و جنایی بوده و به رعایت آن موظف و ملزم باشند، پرهیز از رواج لمپنیسم، لطمه به فرهنگ مردم، بدآموزی و اشاعه خشونت است.

با آنکه می شود، این موارد را غیرمستقیم و نمادین و بدون آزار مخاطب، طراحی و اجرا کرد، اما در «حکم رشد» هم مانند بسیاری از آثار مشابه، مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است و بیننده در بسیاری صحنه ها، شاهد خشونت، درگیری، برخوردهای نامناسب و برخی دیالوگ های نامحترم است.با آنکه تندی و خشونت و درگیری، جزلاینفک کشمکش نیروهای خیر و شر در آثار پلیسی سینمایی و سیمایی است، ولی این واقعیت که می تواند و باید به صورت نمایشی تولید و تصویروار ارائه شود، نباید به قیمت بدآموزی و آسیب به فرهنگ و روح و روان مخاطب عرضه شود.

«حکم رشد» در کل خوب نوشته و ساخته شده است و از سریال های سطحی، ضعیف و کلیشه ای پلیسی تلویزیون، یک سروگردن بالاتر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

86 + = 87