لادن طاهری می تواند خودش را نگه دارد یا جابه جایش می کنند؟!

این شک قوت گرفته و شایعه شدت که نوبت تغییر به لادن طاهری رسیده است.شاید هم از او تقدیر کرده و حکم بازنشستگی را کف دست اش بگذارند تا برای همیشه دغدغه ریاست بر فیلمخانه ملی را از سر بیرون کرده و در خاطره اش جای دهد!

لادن طاهری می تواند خودش را نگه دارد یا جابه جایش می کنند؟!

لادن طاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران،از مدیرانی است که سال هاست سنگر خودش را با چنگ و دندان حفظ کرده و توانسته با روسای سازمان سینمایی در دولت های مختلف به هر طریقی کنار بیاید.

در این دولت نیز به ظاهر جای پای خودش را توانسته بود محکم کند،اما موج دوم تغییرات،خواه ناخواه دامن او را نیز خواهد گرفت و جابه جایش خواهد کرد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

امروز، وی یکی از نگران ترین مدیرهای سازمان سینمایی است و دلهره شدید دارد که هر لحظه حکم انفصالش را به دستش داده و جای او را به دیگری بسپارند،آن هم بدون اطلاع قبلی!

لادن طاهری که تاکنون توانسته بود در دوره روسای اسبق و سابق مسندش را حفظ کرده و یکه تازی کند،احتمال آن ضعیف است که این بار بتواند شدت زلزله تغییرات را تاب بیاورد.

بعد از رفتن بی سروصدای یکی از مدیران سازمان سینمایی که حتی روابط عمومی سازمان نیز صدای آن را درنیاورد،از مدیر موزه سینما هم در چشم بر هم زدنی مسندش را گرفته و به دست دیگری دادند.

به همین دلیل، این شک قوت گرفته و شایعه شدت که نوبت تغییر به لادن طاهری رسیده است.شاید هم از او تقدیر کرده و حکم بازنشستگی را کف دست اش بگذارند تا برای همیشه دغدغه ریاست بر فیلمخانه ملی را از سر بیرون کرده و در خاطره اش جای دهد!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 2