فرشی ازپول، از”قصرزرین” حاتم طایی تا “اسکار” آمریکایی!

“قصرشیرین” نهمین ساخته سینمایی رضامیر کریمی، سینماگری که درمقام نا دبیری، پاره دوم جشنواره معتبرسابق فیلم فجر

فیلم یک اثرمتوسط سینمایی است

سواربر کالسکه زرین میلیاردی و درشمایل کارناوال اشرافی و در واقع محفلی بودجه برباده و بدون ثمرباعنوان جشنپاره جهانی فیلم فجر و حاتم بخشی بیت المال به رفقای داخلی و خارجی همسو وهمخرج خود به ناکجا آباد می برد، فیلم چندان بدی نیست.این فیلم، ازمنظر ساختارهنری، مضمون و محتوا، یک اثرمتوسط سینمایی است.

فیلم میر کریمی ازهیچ نظرچنگی به دل نمی زند

گرچه برخی، آن راحلوا، حلوا کرده و درصدرنشانده اند که البته نظرشان محترم است، ولی واقعیت اینکه، فیلم رضامیر کریمی، ازهیچ نظرچنگی به دل نمی زند.این معنا گفته می شود، بامطرح و تبلیغ کردن برای این فیلم، هدفی دیگردنبال شود، دوراز ذهن و واقعیت نیست.چراکه از یکطرف عوامل جشنپاره و سازمان اشتباهی و بنیاد پهلوی و دیگران بابوق و کرنا و صرف هزینه، کوشیده اند، قصرشیرین رابسیاربیشترازاستحقاقش از حد یک فیلم متوسط جا اندازند و باپول مردم آن را در داخل بگردانند و با تبلیغات کاذب اکران کنند و همچنین دربرخی کشورها و جشنواره های خارجی برقصانند.

رایزنی هایی جهت انتخاب قصرشیرین برای اسکاردرجریان است

ازطرف دیگرهم در میان گزینشگران فیلم ایرانی برای مراسم اسکار، سفارشها و رایزنی هایی جهت انتخاب قصرشیرین برای اسکاردرجریان است.این اقدام های ازقبل برنامه ریزی شده، نشان دهنده خواب خوش قصرشیرین سازان برای راهی کردن آن به عنوان فیلم منتخب سینمای ایران برای شرکت درمراسم اسکاراست. قصرشیرین میرکریمی و رفقا، بیش ازهرچیز نگارنده را به یاد فیلم”قصرزرین” با بازی و کارگردانی محمدعلی فردین، تولید سینمای پیش ازانقلاب می اندازد.داستان آن فیلم با ماجرای ساخته و پرداخته شدن “قصرشیرین” شباهت هایی دارد.

درقصر شیرین که درحقیقت همان قصر زرین است!!!

درآن فیلم، صاحب متمول قصرزرین با قدرت پول و ثروت و نفوذ خود در صدد جلوگیری ازپیوند دو دلداده بود و درقصر شیرین که درحقیقت همان قصر زرین است، میرکریمی و رفقا! مانند آن فیلم دراندیشه ایجاد فاصله میان دودلداه، یعنی سینماگران سلامت اندیش و دوستداران سینمای کشور با سینمای ملی و مردمی ایران هستند.

این دو فیلم البته فرقی هم با هم دارند، ارباب قصر زرین به ظاهربا سرمایه خود و اربابان قصر شیرین با سرمایه مردم، مانع پیوستن دلدادگان شده اند.

آیا قصرشیرین سازان موفق می شوند وارد اسکار شوند

آیا قصرشیرین سازان که از سازمان اشتباهی سینما، خانه سیاسی وتجاری سینما و بنیاد پهلوی تا آمریکا، فرشی ازپول مردم پهن کرده اند، موفق می شوند وارد اسکار شده و مجسمه آن را به وسایل زرین و دکوری قصر زرین خود اضافه کنند یا نه، پاسخ این مهم، به زودی مشخص خواهدشد!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =