عید فطر از زبان خواجه اهل راز: حافظ شیراز

عید فطر از راه رسید و قلوب مسلمانان را غرق در شادی و سرور کرد. با تبریک این عید سعید ،در این روز زیبا غزلی از خواجه اهل راز حافظ شیراز را تقدیمتان می کنیم.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد              هلال عید به دور قدح اشارت کرد
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد                  که خاک میکده عشق را زیارت کرد
مقام اصلی ما گوشه خرابات است                 خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل          بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
نماز در خم آن ابروان محرابی                       کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز         نظر به دردکشان از سر حقارت کرد
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار                 که کار دیده نظر از سر بصارت کرد
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ              اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =