صدکاروان دل | با صدای جمال الدین منبری

ای ساربان ای ساربان وقت سفر شد..

ترانه ی عاشورایی صدکاروان دل | ای ساربان وقت سفر شد


دستگاه شور.مایه دشتی
با صدای،جمال الدین منبری
آهنگساز،علی تفرشی
شاعر،محمدعبدالحسینی
برگرفته شده از مرثیه و نوحه ای قدیمی

ای ساربان ای ساربان، وقت سفرشد..

بارفتن این کاروان عالم تبه شد

تا می رود این کاروان با بار جان منزل به منزل

یک کاروان جان می رود دنبال آن صد کاروان دل

آیا ت و احکام خدا جز با فریب و با فسون اجرا نمی شد

آیین و دین و مصطفی جزبا جهاد و بذل جان اجرا نمی شد

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

مرد خدا پروانه سان در بذل جان پروا ندارد

هنگام جنگ صبر و درنگ در امر جانان جا ندارد

او با خدای خویش پیمان بسته گرچه

صدنامه در دست حسین از اهل کوفه است

می داند اما مردم کوفه دو رنگند

پیمانشان سست است چون باد و شکوفه است

می داند او جز جنگ  و خون کفر و ستم درمان ندارد

امروز روز انتخاب است یا بایزید یا با حسین پیوند بین کفر و دین امکان ندارد…

تا می رود این کاروان با بار جان منزل به منزل

یک کاروان جان می رود دنبال آن صد کاروان دل

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.