شورای پروانه نمایش ارشاد،درخدمت سینما یا حیات خلوت خودی ها

شورای پروانه نمایش ارشاد، درخدمت سینمایامنافع و حیات خلوت خودی ها|  وجودشوراهای تخصصی با حضور هنرمندان،مدیران و کارشناسان متبحرو متعهد ومنصف سینما،دربدنه یک تشکل استاندارد،تخصصی و بروز و کارآمد سینمایی، امری بدیهی و ضروری است.

واضح است که چنین شوراها و چنان تشکل، به دور از هرگونه ساده انگاری، اهمال، کوته نظری، سلیقه مداری، رفیق نوازی، نگرش های سیاسی جناحی و حب و بغض ها و حسادت ها و رقابت های شخصی و گروهی، باید درخدمت سینما، سینماگران و مخاطبان سینما، ارتقای کمی و کیفی تولیدات سینمایی و پاک و سالم سازی فضای فعالیتهای سینمایی و حفظ و گسترش فرهنگ جامعه باشند.

واقعیت اینکه، سازمان اشتباهی سینمایی که پیدایش، عملکردها و مدیریت های آن با مشکلات و اما و اگرها و غلط های فراوان روبرو است و کارنامه آن از کجروی و اشتباه انباشته شده و معیار گزینش گردانندگانش،به جای تعهد، فرهنگ و تخصص، سیاست و رفاقت و تجارت است، تشکل مناسب، شایسته و برازنده سینمای ایران نیست.

در همین امتداد زیر مجموعه های انحرافی ، شوراها و کارگروه های آن هم بر مبناهایی به جز فرهنگ و هنر و سینما انتخاب شده اند، از همین رو کارکرد سیاسی و تجاری و باندی دارندو از تخصص و تعهد در آنها خبر و اثری نیست و آنچه ملاک و مهم است، نگاه و منافع خودی ها و دوستان و تخریب غیرخودی ها و رقبا و سینماگران آزاد اندیش و هنرمندانی است که نمی خواهند اسباب بازی سلیقه و نظر آقایان باشند و دوست دارند برای مردم آثار سینمایی سلامت، خوش ساخت و با محتوا بسازند.

شورای پروانه نمایش سازمان یاد شده که از گلوگاه های مهم و اصلی سینمای کشورتلقی می شود و باید با حضور متخصصان متعهد و کاربلد تشکیل شود و دست سینما و سینماگر را بگیرد، به گردنه گلوگیر سینما و سینما گران تبدیل شده و در عوض هموارکردن راه سینما و سینماگران،با اعمال سلیقه ها و تحمیل نظرهای شخصی، تمسخر و تحقیر سینماگران غیر خودی متقاضی دریافت پروانه نمایش، مانع تراشی بدون هرگونه ضابطه تخصصی و اجرای فرامین و سفارش نامدیران سینما، وارد کردن ایرادهای من درآوردی، ایجاد مانع و سد بر سر راه فیلمسازان جوان و آثار متفاوت سینمایی و نقد سینماگران به جای تحلیل آثار آنها، در مسیرتخریب بیشتر سینما حرکت می کند.

گرچه در شورای پروانه نمایش ارشاد، سینماگران هم حضور دارند، ولی اینان از یاد برده اند که بودن آنها در شورا، جهت حمایت از سینما و سینماگران سلامت اندیش و آثارخوب است، نه پس زدن و راندن سینماگرانی که از دوستان حیات خلوت آنها نیستند. با آنکه بعضی از اعضای شورا از دوستان قدیم و چهره های شناخته شده سینما هستند، اما عملکرد آنها نه فقط در خدمت سینمای کشور نیست که باآزار و ناراضی تراشی اهالی سینما همراه است.

در این شورا، دوست سینماگری نقش فعال دارد! او روزگاری از فیلمسازان معتبرمحسوب می شد، ولی سیاسی بازی و ضعفهای فیلم ها و سریالهایش درسال های اخیر، وی را از گردونه مطرح های سینما خارج کرده است. او اکنون در نقش مجری سیاست های غیرفرهنگی سازمان اشتباهی، باخودمحوری، باب کردن دستمزدهای دلاری در سینما و اعمال نظر در شورا و منفی گویی و منفی نمایی دیگران، از شورای پروانه نمایش، ابزاری برای تخریب، انزوا و رانش مخالفان و متفاوت اندیشان ومتفاوت سازان ساخته است.

آیا چنین افراد و شوراهایی با این گونه عملکرد، دست سینما و سینماگر را می گیرند یا با تیغ خودمحوری ،کژاندیشی، سرمایه سالاری، آلوده و مسموم کردن فضای روانی و فعالیت درسینما، اجتهاد شخصی، تمجید از کارهای خودی ها و تخریب آثار دیگران و…آن را قطع می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

55 − = 53