شورای راهبردی اکران سینما،شوی جدید سازمان سینمایی!

شورای راهبردی اکران سینما،بی شک یک شوی جدید و غیرکاربردی است که رییس تازه کار سازمان سینمایی راه انداخته تا ضعف خود را پوشش دهد.

شورای راهبردی اکران سینما،شوی جدید سازمان سینمایی!|سرزمین هنر|سیدرضا اورنگ|سینما

همیشه به این گونه بوده و خواهد بود:مدیرانی که با مسوولیت محول شده به آنان آشنایی نداشته و تجربه مفید ندارند،سعی می کنند با طرح مسائل فرعی ضعف مدیریتی خویش را پنهان سازند تا به دید کسی نیاید،البته همواره به دید امثال این حقیر،آمده و می آید!

شورای راهبردی اکران سینما،بی شک یک شوی جدید و غیرکاربردی است که رییس تازه کار سازمان سینمایی راه انداخته تا ضعف خود را پوشش دهد.

بهتر از هرکسی خودش می داند که راه اندازی این شوراها،نه تنها کمکی به سینمای نگون بخت ایران نکرده و نمی کند،بلکه امور را پیچیده تر کرده و ضربه مهلک دیگری بر پیکر نحیف سینما وارد آورده و می آورد!

تاکنون ده ها شورای کوچک و بزرگ در سازمان سینمایی راه اندازی شده است،بگویند کدام یک توانسته مشکلی از مشکلات سینمای ایران کم کند؟شورای صنفی نمایش و شورای عالی اکران چه گلی به سر سینمای جان به لب شده ایران زده اند که شورای راهبردی اکران سینما بزند؟!

خودشان هم می دانند که حل مشکل اکران بسیار ساده است و هر جوان تازه پشت لب سبز شده ای نیز می تواند آن را در چشم بهم زدنی حل کند!

به جای حل مشکلات سینمای ایران و کم کردن شوراهای آسیب زننده و مقررات دست و پاگیر اداری،عمدا و مدام مشکل آفرینی می کنند تا سینمای ایران همواره در ورطه مشکلات دست و پا بزند!

مگر پیش از انقلاب و سال های آغاز انقلاب،شورای صنفی نمایش وجود داشت؟!چگونه است که آن زمان اکران فیلم مشکل محسوب نمی شد،اما اکنون مسئله دار شده است؟

اکران فیلم در تمام جهان،از جمله کشورهای میکروسکوپی،ساده ترین کارهاست که حتی به آن فکر هم نمی کنند،اما در ایران مشکل لاینحل شده است!

به جای راه انداختن شوهای تبلیغاتی و تشکیل شوراهای کار خراب کن،فکر اساسی بیندیشید.

برخی از کسانی که به عنوان اعضای شورای راهبردی اکران معرفی شده اند،خودشان باعث غامض تر شدن معضل اکران هستند!چگونه با این افراد می خواهید مشکل اکران فیلم ها را حل کنید؟!کل اگر طبیب بودی،سر خود دوا نمودی!

تصمیمات، رفتار، کردار و گفتار رییس سازمان سینمایی و مدیران زیرمجموعه اش مرا متعجب نمی کند،چون به خوبی با خودشان و توانایی های آنان سال هاست که آشنا هستم.می دانم که غیر از این امور فرعی کار دیگری از عهده شان برنیامده و نمی آید،تعجب من از برخی موی سپیدانی است که خود را سردمدار سینما می دانند،اما وارد این بازی ها شده و بازی می خورند!

بارها و بارها نمونه این کارها را در این چند دهه دیده اند،اما باز درس نگرفته و تجربه کسب نکرده اند.

موی سپیدان گرامی،شما واقعا نمی دانید که اگر قرار بود مشکلات سینمای ایران با راه اندازی شوراها حل شود،با تشکیل اولین شورا حل شده بود؟!

به خودتان بیایید و دل تان برای این سینمای مظلوم و توسری خورده بسوزد.اگر کمترین عشق و عرقی به سینما دارید،وارد این بازی ها نشوید و خودتان مشکلات را حل کنید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 35 = 41