شمس تبریزی و مولوی | لطفا فهرست اسامی و رویدادهای ممنوع التصویر را شفاف سازی کنید

دو تن از حضرات آیات عظام، ساخت فیلم و سریال درباره شمس تبریزی و مولوی را به دلیل آنکه صوفی بوده و صوفی هم از نظر ایشان ضاله است، از نظر شرعی مجاز ندانسته و آن راترویج این فرقه ضاله عنوان نموده اند.

نقد وحکم جدی آقایان، سازمانها و هنرمندانی را که درصدد تولید آثاری در ارتباط با شمس ومولانا بوده اند، متوقف کرده است. با این حال برای آن ها این پرسش ها مطرح شده است که به رغم حکم مراجع عظام ، چرا بعضی از شخصیت های شناخته شده اجتماعی و فرهنگی که نظرهایی دیگر دارند، در محافل و مجامع مختلف از شمس و مولوی تعریف و تمجیدمی کنند و تاکنون چندین نمایش با محوریت مولوی و شمس به روی صحنه رفته اند.آیا این اشخاص مرتکب خلاف شرع شده و می شوند یا…

افزون بر این،آیا تولید فیلم وسریالهایی هم که بخواهند به بازگویی واقعیات افکار و زندگی مولانا و شمس تبریزی بپردازند ،جایز نیست.در هر حال پرسش این روزهای برخی این است که چرا به جای منع ساخت آثاری با رویکرد تحلیلی، واقع نما و انتقادی که می تواند به روشنگری های اجتماعی در این خصوص بینجامد، باید تولید هر گونه اثر هنری دراین عرصه متوقف شود.

آیانقد و تحلیل عالمانه، هنرمندانه و روشنگرانه در قالب تولیدات شاخص هنری، سینمایی وتلویزیونی بهتر از تحریم نیست.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

با توجه به نظرها و احکام طیفی از آیات عظام درباره ممنوعیت تولید آثار هنری و فرهنگی با مضامین مرتبط با مولانا و شمس تبریزی، به نظرمی رسد، ضروری است تا برای جلوگیری از اتلاف هزینه سازمانها و دستگاه های فرهنگی و وقت و عمر هنرمندان و مشخص شدن موضع گیری های فقهی و شرعی و قانونی و اجتماعی در قبال افراد و رخدادها، با انتشار فهرست اسامی شخصیت ها، رویدادها و مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی و علمی مساله دار! وظیفه و تکلیف جامعه هنرمندان و مسوولان هنری و فرهنگی، به ویژه سینما و تلویزیون روشن شود.

گرچه تاکنون درچندین اثر داستانی، تأتری، تلویزیونی و سینمایی به شمس تبریزی و مولوی پرداخته شده و کسی هم معترض آن ها نشده است، ولی احکام آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی و دیدگاه های متفاوت مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی و دیگرشخصیتهای دینی، علمی و فرهنگی در خصوص شمس و مولانا، باب تازه ای را در پرداختن ها و نپرداختن ها به برخی رخدادها و بعضی شخصیت های مطرح تاریخی و اجتماعی، در برابر اهالی فرهنگ و هنرگشوده است.

ممنوعیت ساخت فیلم و سریال در مورد عرفا، کوروش کبیر، پوریای ولی و ممانعت از نمایش فیلم عاشورایی رستاخیز و… در همین راستا قابل بحث و نقداست.

آیا بهتر ومعقول ترنیست تا در دوران شعار شفاف سازی با تهیه و انتشارفهرستی از اسامی شخصیت ها و رویدادهای تاریخی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ممنوع التصویر! تکلیف همگان بویژه اهالی فرهنگ و هنر مشخص شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.