شفاف سازی برای شفاف نسازی

شفاف سازی برای شفاف نسازی | جبارآذین تخلفات و تقلبات وحیف ومیل‌ها، سبب شده تا رسانه‌ها ومردم و به ویژه عدالتخواهان، باشدت وحدت تمام، پیگیر شفاف سازی مناسبات مالی بعضی افراد و برخی سازمانها و دستگاه‌های مسأله دارباشند.

این رخداد تلخ، بیش از هر جای دیگر در حوزه سینما به چشم می‌خورد، که علت آن هم روشنگری و افشاگری و لورفتن بخشی از زدوبندها و حضور و نفوذ مافیا و پولشویان و چشمها و گوشهای بسته نامدیران سینما است. با این همه، این فاجعه، مختص سینما نیست و در فضای فرهنگ و سایر هنرها از جمله تأتر و موسیقی و…هم وجود دارد.

در واقع، نیاز به شفاف سازی به دلیل ابهام‌ها و نادرستیها و پنهان سازیها، درعرصه‌های اقتصاد و سیاست و…نیز واجب است، ولی کمتر کسی سراغ آن‌ها و خاطیان آن بخش‌هامی‌رود، حالا چرا، بماند! به ظاهر زور هواداران شفاف سازی بیشتر به سینما می‌رسد.

با این حال آنچه به صورت فهرست، از سوی این و آن با عنوان شفاف سازی ارایه می‌شود، اغلب ناقص و شامل اطلاعات سوخته است .جالب آنکه آن قسمتهای مسأله آفرین هم مرتبط به گذشته و مسوولان پیشین معرفی و وانمود می‌شود.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

شفاف کاری و شفاف سازی ، یعنی سلامت و صداقت در کار و عمل، اما وقتی معیار گزینش افراد و مدیران، تخصص و تعهدنیست و روابط سیاسی و تجاری و فامیلی، ملاک اصلی اهدای پستها و مقامها است، معلوم است که عملکرد این قبیل افراد و آنهایی که اساساً برای پارو کردن پول از بام ملت و غارت بیت المال آمده اند، نمی‌تواند درست و شفاف باشد.

شفاف کاری و شفاف سازی به انسان‌ها،مدیران و مسوولان شفاف،باپیشینه واقدامهای شفاف نیازدارد.

آیا تعداد شفافها وشفافیتهای جامعه مادر عرصه‌های مختلف،به تعداد انگشتان دو دست انسان می‌رسد؟

بنابراین موضوع مبرم شفاف سازی،فقط به امورفرهنگی وهنری و سیما و سینما اختصاص ندارد و تمام ارکان و حوزه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. صریح آنکه،چنانچه قرارباشدکه مست گیرند……

دنیایمان راکه خراب کردند، خدا آخر وعاقبتمان را ختم بخیر کند!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.