روز خبرنگار و چالشهای خبرنگاری در عصر جدید

سعید ناظمی

هفدهم  مرداد  روز خبرنگار بهانه ای است تا ارج گذاریم تلاش فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی را

امروز به مدد حضور شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی گستره این عرصه از تحریریه‌های روزنامه‌ها کانون‌های اجتماعی و خانوادگی کشیده شده است. چه بسا رویدادی در نقطه ای از جهان اتفاق افتاده و در زمانی اندک به دیگر نقاط جهان مخابره شده است.

زمانه زمانه لحظه‌هاست…

این که لحظه ای جلوتر از دیگران باشی یعنی پیروز عرصه اطلاع رسانی بوده ای. اینجا و در این وانفسای هرج و مرج رسانه‌ها که بی هیچ اخلاقی در باتلاق سرعت تکنولوژی فرو رفته اند هنوز هم هستند خبررسانانی که اخلاق محور این حرفه را پذیرفته اند و به همان رسالت معنوی خود بی چشمداشت به مسائل مادی قلم می زنند. گزارش می نویسند. مصاحبه می کنند و خبر می رسانند.

هرچند اوضاع خبری جهان چون هرمی وارونه گشته و بزرگان از تیررس عکس و خبر مصون نیستند اما هنوز هم هستند گوشه‌های واکاویده نشده از سوء استفاده اصحاب قدرت که همیشه با خبرنگاران نامحرم بوده اند.
روی سخنم با این خبرنگاران است. آن‌ها که پیوسته در ژرفای اجتماع سعی دارند دردانه بیایند نه آنان که پشت میزهای تحریرشان جهان را از منظر صفحه مانیتورشان رصد می‌کنند و به بیماری کپی کردن دچارند.

روی سخنم با آن قهرمانان عرصه خبر است که قلم نمی فروشند و تاوان می دهند.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

روزها و ماهها و شاید سالها در درازنای تاریخ و تاریک سرای دنیای پر نور و پر زرق حاضر. حال که به این بهانه فرصتی دست داده تا از تو تقدیر کنیم.

از تو تقدیر می‌کنم

در روز خبرنگار از تو تقدیر می کنم. از تو که هنوز خلعت پر ابهت خبرنگاری بر قامتت راست ایستاده. از تو که هنوز سرو قامتی در برابر نابخردی‌های زمانه بی خبری و از تو که رسالتی داری چون پیغامبران الهی نه کمتر که شاید هم بیشتر…

بیشتر از زمانه ای که فقط ده فرمان که برای ملتی چاره ساز بود که اینک با صد فرمان هم دنیای ما جای بهتری نخواهد شد اگر آگاهی و سواد رسانه ای به حد اعلی خود نرسد و رسالت تو افزونتر است از دیگران. پس تمام قد به احترامت برمی خیزم و بر آستانت سر تعظیم فرو می آورم.

روزگارت فرخنده و پیوسته ایدون باد

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.