رؤیاها و واقعیت ها یک جامعه در قاب عکس یک عکاس | نقد عکس

جواد پورسعید

نقد عکس | عکاس: محمد گودرزی | این عکس مستند اجتماعی که بخشی از پیاده رو را به همراه نقاشی دیواری بالای آن نشان می دهد، می تواند بازگوکننده رؤیاها و واقعیت های یک جامعه نیز باشد.
هرچند کادر عکس افقی است ولی چشم بیننده حرکتی پله وار روبه پایین داردبه صورتی که پس از مشاهده نقاشی بالا، ردیف پنجره های تاریک و سپس پیاده رو را می بیند.

نکات اجتماعی

در نقاشی بالا شاهد سرنگونی مجسمه شاه و تبلیغ برای رفتن به جبهه جنگ هستیم؛ با توجه به پرچم سیاه ماه محرم که در دست جوانی که در پلان جلو دیده می شود، گویای این است که ما پس از پیروزی در جنگ، کربلا را آزاد خواهیم کرد.
در مرز بین نقاشی و پیاده رو ،آهن های زنگ زده ،که از نظر بصری زشتی خاصی دارد،می تواند نشانه ویرانی های جنگ باشد وپنجره های سیاهرنگ زیرآن بیننده را به یاد پنجره زندان می اندازد.
بخش پایین عکس واقعیت جامعه را نشان می دهد که این وضعیت سیلی محکمی است به کسانی که فکر می کردند با ادامه جنگ پیروز شده و اقتصاد خوبی خواهیم داشت و مردم به آرزوهای خود خواهند رسید.
در این بخش،دستفروشی نشانه جامعه ای است که اکثر جوانان آن بیکار هستند و بهم ریختگی که بین آدم های موجود در پیاده رو وجود دارد ،نشانه بهم ریختگی و اوضاع نابسامان جامعه است.
تنها نشانه مثبت عکس هر چند بطور اتفاقی در عکس ثبت شده است،وجود سه نهال کوچک سبز رنگی است که هرچند کمرشان خم شده است ولی می تواند به عنوان نشانه امید و رشد باشد و بارش باران نیز نشانه پاک کننده بدی ها.
انتخاب کادر افقی کشیده توسط عکاس مناسب و هم اندازه بودن نقاشی و پیاده رو ،باعث می شود بیننده هر دو را بخوبی با یکدیگر مقایسه کند.
رنگی بودن عکس نیز برای دیدن نهال های سبزرنگ برای بیننده مفید است.

نقد عکس از جواد پورسعید/۲۰ شهریور۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + شانزده =