در شهر پولشویان فرهنگ و هنر ، گرحکم شود که مست گیرند

درشهر پولشویان ؛گرحکم شودکه مست گیرند |جبار آذین | توجه،تمرکز و پیگیری بخشی از رسانه ها، اهالی فرهنگ و هنر و سینما و برخی مسوولان به مقوله نحس پولشویی و قبیله پولشویان ،قابل تأمل و ارزشمند است.

اما وقتی تمام توجه ها، محدود و منحصر به چند پولشوی شناخته شده باشد و نگاه ها و انتقادها فراگیر نبوده و درحصار محدودنگری باقی بماند،سبب می شود تا عاملان و آمران و شرکا و حامیان و دلالان فعال شهرپولشویان ،ازدیده ها پنهان بمانند.

در واقع جدا از آن عده که با اهداف پاک و سالم سازی فرهنگ و اقتصاد و سینما،به صف مبارزه با پولشویی و پولشویان پیوسته اند، دوگروه هم وارد این میدان شده اند. هر  دو گروه از وابستگان، عوامل و حامیان پولشویان هستند و هرکدام طیفی از آن ها را نمایندگی می کنند.

این دوگروه نتیجه اختلاف میان پولشویان بر سرنجات یاقربانی کردن امامی اند

یک گروه با درشت نمایی چند عنصر پولشوی گرفتار در چنگ قانون و قلمداد کردن آن ها به عنوان مقصران اصلی، سعی دارند تا اربابان خود؛ نامدیران، حامیان، دلالان و کسانی که با حمایت های حزبی و گروهی، اجازه ورود و فعالیت به پولشویان در تمام عرصه های جامعه به ویژه حوزه های فرهنگ و هنر و از جمله سینما و تلویزیون و شبکه خانگی و…را داده اند و همچنان ازاین قبیله مخرب به اشکال مختلف پشتیبانی می کنند را ازتیغ تیزانتقاد و اعتراض منقدان ورسانه ها، مردم وقانون پنهان کنند.

پولشویان و پولشویی در سینما
پولشویان و پولشویی در سینما

به عبارتی آن ها می خواهند با قربانی کردن چندخاطی پولشوی، دانه درشت های شهرپولشویان را در پس پرده مخفی کنند. به همین دلیل، مبارزان و مخالفان پولشویی و باند پولشویان،باید افق نگاه و عملکرد خود را گسترش دهند و با مقوله پولشویی و پولشویان به طور ریشه ای و همه جانبه مجاهده کنند.

در غیر این صورت، شاید چند عنصر پولشوی از منظر قانون و اجتماع متنبه شوند، ولی خلاف پولشویی و عاملان اصلی و عواملشان خواهند ماند و به اعمال شنیع و مخرب خود ادامه می دهند.

طیف دوم هم بازی خورده هایی هستند، باهمان هدف حمایت از طراحان و عاملان اصلی پولشویی، که به ظاهر برای رهایی دوستشان؛ امامی از حبس قانونی! با امضای یک طومار به میدان آمده اند که صد البته کار نادرستشان مانند برنامه گروه دیگرشان به نتیجه نخواهدرسید، چرا که مبارزان واقعی باپولشویی، بیدار و هشیار هستند.

به جز چند دیر باور و فریب خورده که در میانشان افراد محترم هم هستند، اغلب کسانی که طومارسیاسی و سینمایی حمایت از امامی را امضا کرده اند، خود اهل سفره قبیله پولشویان هستند. بنابراین چنانچه قراراست به راستی بساط پولشویی و پولشویان جمع شود، باید در شهر فاسد پولشویان، هر آنکه هست گیرند!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − دو =