دختر دو چهره تلویزیون | نگاهی به ماجرای تأسف بار بازیگر سریال پدر

جبار آذین

بازی چند چهره جدید و از جمله یک دختر جوان مستعد به نام «ریحانه پارسا» در سریال شبه هندی و ترکی و فیلمفارسی «پدر» که سازندگان آن، جهت عبور سلامت تبلیغات و آموزش علوم و فنون عشق ورزی ناسلامت سریال خود، از تیغ سانسور تلویزیون، آن را به شیوه شعاری و سطحی به آیات و روایات اسلامی وصل کرده بودند، برای این خانم نو بازیگر، شهرت به ارمغان آورد.

او که مانند بسیاری از شیفتگان نام و شهرت در عالم سینما و تلویزیون، دچار توهم اشتهار و خود گم کردگی شده و ایران را با اروپا اشتباه گرفته بود، به ناگاه خود واقعی اش را که هزاران کیلومتر با لیلای سریال پدر فاصله داشت، با انتشار تصاویر بدون پرده اش، به جامعه و تماشاگران این سریال سطحی و تخیلی نمایاند.

حذف عکسها از صفحه شخصی بازیگر

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

این نمایش ساده انگارانه که با واکنش های منفی فراوان و چند مورد برخورد مثبت، برای او، «پدر »سازان و تلویزیون روبرو شده بود، و روندی نامطلوب را تا مسیر هتک حرمت هنر، جامعه هنری و هنرمندان می پیمود، با حذف عکس های این بازیگر از صفحه شبکه اجتماعی اش در فضای مجازی و اندکی متعادل شدن او و تبلیغاتش، کمی تا قسمتی متوقف شد.

گرچه هنوز و همچنان بازخوردهای این رخداد نه چندان غیر عادی که در فضای آلوده و مسموم سینما و آشفتگی های تلویزیون، غیر معمول نیست، ادامه دارد، ولی توجه مردم وهنرمندان را به یک نکته اساسی معطوف کرد، و آن اینکه، هنرمندان ایران، برای همین مردم و در همین کشور، آثار هنری تولید می کنند؛ ازهمین رو رعایت احترام  و فرهنگ و نگرش مردم در این راستا، توسط آن هاضرورت تام دارد.

افزون براین،هنرمندان با دانش و محترم با حضور و همکاری در آثارهنری، به ارتقای فرهنگی جامعه یاری می رسانند، لذاشایسته و بایسته است که خود هم اهل فرهنگ و معرفت و اخلاق مدار بوده و با حفظ احترام و موقعیت خود، تعامل احترام آمیز با جامعه را مدنظرقرار دهند.

حرکت جوانانه «ریحانه پارسا»، بازیگر نقش لیلای سریال پدر که نمایشگر شیفتگی یک نوآموز عرصه هنراست، قابل فهم و درک و نقد است، به شرط آنکه تداوم نیابد و او و دیگر نو بازیگران و حتی حرفه ای ها، با آگاهی، درایت و احترام، به هنر و هنرنمایی در کشور بپردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =